Engagera dig!

Nationaldagen Hågelparken

Att försvarsmakten och Hemvärnet är närvarande på Nationaldagen kan tyckas självklart. Tillsammans med Södertörns Bilkår genomför vi aktiviteter på nationaldagen i både Hågelbyparken i Tumba och Golfängarna i Sundbyberg. Kom och besök oss!

Hemvärnet har till uppgift att verka över hela konfliktskalan – från stöd till samhället vid svåra påfrestningar i fred till väpnad strid i krig. Hemvärnet är en del av Försvarsmaktens insatsorganisation och utgör nästan hälften av Försvarsmaktens personal. Tillsammans med de Frivilliga Försvarsorganisationerna ser vi till att ha engagerad och kompetent personal att tillgå när behovet uppstår. Var med och gör skillnad du också!

 

By |2018-02-02T13:49:51+01:00June 6th, 2018|0 Comments

Huddingedagarna

Närvaron på Huddingedagarna sköts av 253:e hemvärnskompaniet med understöd från Livgardet. Tillsammans visar vi upp en lokal närvaro i Huddinge samtidigt som vi finns i ett större sammanhang. Hemvärnet baseras på en lokal anknytning där lokalkännedom och kompetens tillsammans med militärt agerande och samverkan bildar en stark enhet. Är du redo att vara en del av denna enhet? Kom och lär dig mer om Hemvärnet i Huddinge av vår personal på plats.

Hemvärnet har till uppgift att verka över hela konfliktskalan – från stöd till samhället vid svåra påfrestningar i fred till väpnad strid i krig. Hemvärnet är en del av Försvarsmaktens insatsorganisation och utgör nästan hälften av Försvarsmaktens personal. Tillsammans med de Frivilliga Försvarsorganisationerna ser vi till att ha engagerad och kompetent personal att tillgå när behovet uppstår. Var med och gör skillnad du också!

 

By |2018-02-02T13:42:48+01:00May 26th, 2018|0 Comments

Explore Outdoors, fd. Villdmarksmässan

Hemvärnets medverkan på Vildmarksmässan är ännu inte fastställd. Men vi har som ambition att närvara med personal och materiel för att visa vad Försvarsmakten och Hemvärnet har att erbjuda när det kommer till ett aktivt friluftsliv. Kom och besök oss!

Hemvärnet har till uppgift att verka över hela konfliktskalan – från stöd till samhället vid svåra påfrestningar i fred till väpnad strid i krig. Hemvärnet är en del av Försvarsmaktens insatsorganisation och utgör nästan hälften av Försvarsmaktens personal. Tillsammans med de Frivilliga Försvarsorganisationerna ser vi till att det finns engagerad och kompetent personal att tillgå när behovet uppstår. Var med och gör skillnad du också!

 

By |2018-03-11T10:15:44+01:00March 9th, 2018|0 Comments

Engagera dig i en frivillig försvarsorganisation!

 

Sveriges riksdag har beslutat att rusta upp Sveriges totalförsvar för att kunna hantera både kända hotbilder och oförutsägbara kriser. En viktig del av totalförsvaret bygger på frivillighet och engagemang. Därför finns det 18 st frivilliga försvarsorganisationer som bidrar med att utbilda specialistkompetenser och att hjälpa till när det uppstår kriser i samhället. Det är många som är engagerade men vi behöver bli fler. Vilken organisation skulle du vilja vara med i? Vad vill och kan du bidra med för att göra Sverige till en tryggare plats? Läs mer om vilka organisationer som finns och vad de gör. Möjligheterna är många men valet är ditt.

By |2018-01-21T22:52:31+01:00January 21st, 2018|Engagera dig!|0 Comments