Svenska Lottakåren

Svenska Lottakåren2016-10-29T09:28:13+02:00

Lottakåren

Svenska Lottakåren, SLK
Svenska Lottakåren, SLK, engagerar och utbildar kvinnor som vill bidra till ett säkrare och tryggare samhälle.

SLK är en ideell, allmännyttig och partipolitiskt obunden frivillig försvarsorganisation som ger kvinnor konkreta möjligheter att engagera sig i frågor som rör egen och samhällets säkerhet, både nationellt och internationellt. SLK informerar, rekryterar och utbildar för att stärka samhällets förmåga till krishantering, för militära uppdrag och insatser, samt för egen personliga utveckling.

www.svenskalottakaren.se