Svenska Blå Stjärnan

Svenska Blå Stjärnan2016-10-29T09:28:13+02:00

Blåstjärnan

Svenska Blå Stjärnan, SBS
Svenska Blå Stjärnan är en mötesplats för djurintresserade i alla åldrar. Svenska Blå Stjärnan har samhällets uppdrag att ta hand om djuren vid kriser, katastrofer, utbrott av smitta och andra händelser som kan drabba djuren. 

Runt om i landet finns 2 300 utbildade Stjärnor som kan rycka ut och vaccinera djur, tvätta oljeskadade fåglar samt ta prover på djur och beten. Våra medlemmar har hög kompetens och kan utföra provtagning, smittspårning, sanering, djurskötsel, ge stöd till drabbade djurägare och arbeta med oljesanering av vilt.

www.svenskablastjarnan.se