Sollentuna lottakår

Sollentuna lottakår2016-10-29T09:28:13+02:00

Lottakåren

Sollentuna lottakår 
Sollentuna lottakår tillhör riksorganisationen Svenska lottakåren.  Antal medlemmar per den 31 december 2015 var totalt 117 i hela landet, även om de flesta bor i Stockholm och framför allt Sollentuna. Föreningen erbjuder många aktiviteter för sina medlemmar; intressanta föreläsningar, spännande studiebesök, utvecklande kurser, resor och trivsamma kalas med god mat. Dessutom ett nyttigt och roligt nätverk av kvinnor (och några män) i alla åldrar, från olika yrken och bakgrunder.

Som lotta kan du engagera dig i frågor som rör samhällets säkerhet, såväl nationellt som internationellt. Du kan utbilda dig och skriva avtal/överenskommelse med civil eller militär myndighet för att kunna bidra till ett säkrare och tryggare samhälle både i kris och krig. Endast kvinnor kan bli medlemmar i Svenska lottakåren men vi har bildat Sollentuna lottakårs vänner, SLKV, som erbjuder hela den lokala lottakårens utbud även till män.

Lottor från Sollentuna lottakår har avtal med ett stort antal aktörer, bl.a. Hemvärnet, FRG och PTS. Vissa har även avtal med andra aktörer genom medlemskap i övriga frivilliga försvarsorganisationer.

http://www.sollentunalottorna.se
https://www.facebook.com/SollentunaLottakar