Sjövärnskåren

Sjövärnskåren2016-10-29T09:28:13+02:00

Sjövärnskåren

Sjövärnskåren, SVK
Sjövärnskåren (SVK) utbildar besättningsmedlemmar mot Försvarsmaktens (FM) behov av sjömän till hemvärnet. Sjövärnskåren bistår den civila krisberedskapen genom att förse länsstyrelser och kommuner med fartyg och fartygsbesättningar.

Sjövärnskåren genomför en uppskattad och välrenommerad ungdomsutbildning som syftar till att väcka ett framtida vuxenengagemang i FM.

Sjövärnskåren rekryterar och utbildar frivilliginstruktörer. Främst mot sitt eget behov men även för andra frivilligorganisationers- och FM behov.

Läs mer på:
Sjövärnskåren – Riks
Sjövärnskåren – Roslagen
Sjövärnskåren – Stockholm