Om FOS

Om FOS2021-04-17T00:35:55+02:00

Frivilliga Försvarsorganisationernas Samarbetskommitté (FOS) – Frågor och svar

Vad är FOS?
Frivilliga Försvarsorganisationernas Samarbetskommitté (FOS) Stockholms län är en regional paraplyorganisation för lokala avdelningar från frivilliga försvars–organisationer med verksamhet inom Stockholms län. Verksamhetens är medlemsstyrd och det högsta beslutande organet är årsmötet som också utser den arbetande styrelsen.

FOS finns även på nationell nivå där ledarna för de 18 organisationerna träffas och samverkar på en strategisk nivå. FOS Stockholms län arbetar självständigt i förhållande till FOS nationellt.

Varför finns FOS i Stockholms län?
FOS Stockholms län finns till för att öka den gemensamma nyttan för de frivilliga försvarsorganisationerna i regionen. Tillsammans och genom samverkan kan vi bli effektivare i det vi gör och en mer användbar resurs i samhället.

Vilka är målsättningarna?
FOS i Stockholms län har tre målsättningar. Det är att synliggöra de frivilliga försvarsorganisationernas verksamhet, driva ett nätverk för alla FFO:er i regionen och vara en kontaktpunkt för externa aktörer som vill samverka.

Vad erbjuder vi?
Som medlem i FOS får du tillgång till ett organisationsövergripande arbete som bygger på de synergieffekter vi kan uppnå tillsammans genom samverkan och dialog.

En gemensam kommunikationskanal
På vår webbplats fosstockholmslan.se och Facebook synliggör vi vilka de frivilliga försvarsorganisationerna är, varför vi finns till, vad vi gör och hur man kan engagera sig i någon av våra organisationer. Genom att visa upp mångfalden av våra verksamheter och sätta in de enskilda organisationerna i ett större sammanhang får alla medlemmar en möjlighet att nå ut till en bredare publik.

Eftersom varken internet, kriser eller katastrofer inte känner av regionala gränsdragningar har vi valt att anpassa webbplatsen till en nationell publik som är intresserad av att veta mer om frivilliga försvarsorganisationer. Under rubriken Organisationer finns det länkar till FFO:ernas nationella webbplatser och därifrån kan man sedan hitta den avdelning man tillhör rent geografiskt. Hör av dig till oss i styrelsen om du har några synpunkter eller förbättringsförslag.

Samverkan kring vårt gemensamma uppdrag
Genom våra nätverksträffar och samverkan har vi möjlighet att samordna medlemmarnas arbete med rekrytering och olika events för att därigenom få en större genomslagskraft. Det är bra, men viktigast av allt är dialogen kring hur vi, alla frivilliga försvarsorganisationer, kan bli en mer användbar resurs i regionen och på vilket sätt vi aktivt kan bidra när olika samhällsstörningar uppstår.

Gemensam kontaktpunkt för externa aktörer och uppdragsgivare
FOS är ”en väg in” och gör det lättare för externa aktörer och potentiella uppdragsgivare att komma i kontakt önskade samarbetspartners snabbt och enkelt. FOS kan även samverka ”uppåt och utåt” och verka för att frivilligorganisationerna verkligen kommer till användning vid en samhällsstörning. Önskat läger att  alla aktörer och potentiella uppdragsgivare känner till den bredd, kompetens och det engagemang som finns i våra organisationer. Därför är det också extra viktigt att vi kan paketera och kommunicera våra tjänster på ett attraktivt och användbart sätt, både regionalt och nationellt.

Hur blir man medlem och vad innebär medlemskapet i FOS Stockholms län?
Man blir medlem i FOS Stockholms län genom att betala in medlemsavgiften för innevarande år. Medlemsavgiften för 2019 är satt till 100 kr och betalas in på plusgiro 39 22 50 – 7. Det är bara frivilliga försvarsorganisationer som kan bli medlemmar. När en organisation är medlem i FOS får organisationens medlemmar automatiskt tillgång till de aktiviteter som FOS arrangerar.

Som medlem förväntas man skicka representanter som deltar på de nätverksträffar som arrangeras för att möjliggöra dialogen mellan de frivilliga försvarsorganisationerna i Stockholms län.

Det är också önskvärt att varje medlemsorganisation bidrar till den gemensamma kommunikationen så att vi tillsammans kan visa upp den bredd som finns och den verksamhet som bedrivs. Det kan t ex handla om att bidra med öppna aktiviteter till kalendariet, bloggartiklar eller deltagande i ett gemensamt rekryteringsevent.

Styrelsen

Nedan presenteras de personer som ingår i styrelsen, valberedningen och de utvalda revisorerna för 2018-19. Du kommer lättast i kontakt med styrelsen och någon av oss genom att maila till info@fosstockholmslan.se eller ordforande@fosstockholmslan.se.

Känner du någon som du tror skulle passa i styrelsen? Hör av dig till oss som sitter i valberedningen. Vi letar efter personer som brinner för frivilligorganisationernas arbete och förstår den strategiska nyttan med att samordna, utveckla samverkan och kommunicera det vi erbjuder och åstadkommer i samhället.
Maila till: valberedning@fosstockholmslan.se

Styrelseordförande
Malin Grentzelius (Civilförsvarsförbundet)