Lyckat mingel gav mersmak!

Lyckat mingel gav mersmak!

I onsdags kväll bjöd FOS Stockholms län in till en lansering av den nya webbplatsen och ett mingel för både medlemmar och uppdragsgivare. Ett tiotal organisationer och runt trettio personer deltog. Stämningen var god och både nya och gamla bekantskaper fick en chans att träffas över organisationsgränserna.

Efter en timmes mingel presenterade Danne Eriksson den nya webbplatsen och tankarna bakom den verksamhetsstrategi som den nya styrelsen för FOS Stockholms län arbetat fram sedan de tillträdde i våras. Därefter följde en diskussion kring hur vi tillsammans kan bli bättre på att samverkan över organisationsgränserna och skapa synlighet för de frivilliga försvarsorganisationernas gemensamma uppdrag.

– Om vi som organisationer ska kunna hantera och vara till nytta i en krissituation så underlättar det om vi redan innan krisen uppstår har skapat bra relationer och förståelse för vad vi tillsammans kan åstadkomma. Och för att våra uppdragsgivare och beslutsfattare ska veta vad vi gör är det viktigt att all den verksamhet vi bedriver blir synlig på ett bra sätt och att vi kan visa på tydliga resultat, säger Danne och menar att FOS Stockholms län kan spela en viktig roll för att hantera de utmaningar som är gemensamma för alla medlemsorganisationer.

Efter presentationen minglades det. Själv fick jag svar på en hel massa frågor, somliga jag inte ens visste att jag undrade över; Vad gör Blå Stjärnan gör för något? Hur arbetar ni på Livgardet med rekryteringen till hemvärnets specialisttjänster? Hur håller Försvarsutbildarna egentligen koll på alla hundratals som genomgår utbildningar av alla slag? Hur ska vi, 18 frivilliga försvarsorganisationer under FOS Stockholm, på ett bra sätt kunna samverka med myndigheter och andra partners? Hur koordinerar man på ett bra sätt frivilligengagemang på ett långsiktigt sätt? Hur tar man emot många spontanfrivilliga på kort tid.

Tack FOS Stockholm för ett gediget utfört kommunikationsarbete, och tack till alla som deltog i minglet och livligt bjöd på roliga anekdoter och sina erfarenheter och tips i frivilligengagemang.

Jag ser verkligen fram emot kommande träffar, inte minst träffen 2 februari, då jag hoppas få med mig en hel del intresserade vänner som engagerar sig det gemensamma goda. Vilka resurser och förmågor vi har tillsammans!

Linus Ericsson
tf ordförande FRO Stockholm

By |2016-10-29T09:28:14+02:00September 30th, 2016|Nätverksträff|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment