Sollentuna kommun och frivilliga i stor krisövning

Sollentuna kommun och frivilliga i stor krisövning

Lördag 26 november samlades över 60 personer på Utbildning Silverdal för en gemensam krisövning med kommunens grupp för krisstöd till drabbade, POSOM (psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor och katastrofer), och Frivilliga Resursgruppen (FRG) Sollentuna. Allt under ledning av kommunens säkerhetsavdelning. Scenariot var en olycka som inträffade på ett ungdomsdisco där flera människor skadades allvarligt, något som krävde ett brett samarbete mellan de olika aktörerna.

Dagen började med en kort presentation av dagens ramar, de involverade organisationerna och deras uppgifter. Sen fick deltagarna bekanta sig med varandra. Några hade träffats tidigare men för många var det ett första möte, en stor utmaning när man visste att man snart ska lösa stressiga och utmanande situationer tillsammans. Men deltagarna hittade snabbt tonen, över en kopp kaffe pratades om allt mellan himmel och jord, från spänningen inför dagens uppgift till mer privata samtal kring gemensamma fritidsintressen. Sen kom ett telefonsamtal från säkerhetschefen om att en olycka hade inträffat på ett ungdomsdisco med okänt skadeläge, och övningen drog igång.

Först aktiverades POSOM som snabbt inrättade en mottagningsstation på Utbildning Silverdal för de många anhöriga som började strömma till. När de insåg att det kom långt flera än de hade kapacitet att ta hand om, samt att kommuninvånare som ville hjälpa till började dyka upp, bad de om assistans. Sollentuna kommuns säkerhetschef Richard Buske drog då fram sitt trumfkort – kommunens frivilliga krisberedare. Med ett samtal till FRG-ansvariga anlände snabbt förstärkning till platsen. Men, som det sannolikt blir i verkligheten, så var det inte så många frivilliga som kunde komma direkt. Detta gjorde att POSOM-FRG-styrkan var något underdimensionerad för uppgiften i början, men trots lättare kaos så löste de involverade uppgiften med bravur.

Richard Buske ger de medverkande beröm. “Jag tycker de löste utmaningarna på bra och kreativa sätt. Själva definitionen på en kris är att vardagliga arbetssätt rubbas och ordinarie resurser inte räcker till. Då måste man samarbeta och tänka utanför boxen. Att över 60 personer avsätter en hel lördag på första adventhelgen för att öva tillsammans och lära känna varandra och bli trygg på varandras roller, gör mig varm i hjärtat. Att så många kommuninvånare och tjänstemän vill göra nytta för samhället, att de offrar sin fritid, gör mig ödmjuk inför min roll som ytterst ansvarig för kommunens säkerhet. Och det ger mig en trygghet att veta att jag har så många som skulle ställa upp om det behövs.”

Detta håller även POSOM med om. “Vi fick testa vår egen organisation, det var jättenyttig. Men vi är inte så många, vi hade inte klarat av uppgiften om det inte vore för det stöd vi fick från FRG,” säger POSOM-chef Lena Moseley, till vanligt enhetschef på socialtjänsten. ”När det kommer ett stort antal personer som är drabbade och i behov av krisstöd i form av samtal, trygghet eller praktisk hjälp, så kräver det resurser. Kommunens resurser räcker till vardagshändelser, men händer något särskilt så växer ofta behovet till att bli större än det vi kan bemöta. Då är det tryggt att vi har extraresurser att kalla in, så vi kan prioritera våra resurser till det vi ska göra. Ett samarbete med FRG är nödvändigt i en större eller mer långvarig händelse.”

/Sonja Sun Johnsen

Källa: Sollentuna kommun

Foto FRG Sollentuna

Om POSOM:
POSOM är en resurs för ”psykiskt och socialt omhändertagande” av människor vid olyckor och katastrofer när de ordinarie resurserna inte räcker till eller inte kan nås. POSOM är främst en resurs vid fredstida katastrofer, men skall ha motsvarande uppgifter i händelse av beredskaps- eller krigstillstånd och ska bistå katastrofdrabbade ifråga om nödvändiga och akuta sociala behov.  POSOM kan inkallas direkt av räddningsledare, polisinsatschef eller kommunens säkerhetschef när inträffad händelse inte är av den omfattningen att kommunens krisledning inkallats. I dessa fall verkar POSOM direkt under sin ledningsgrupp.

Om FRG:
FRG står för Frivilliga Resursgruppen och består av frivilliga som kommunledningen kan kalla in när något extraordinärt hänt och de ordinarie resurserna inte räcker till. FRG kan t.ex. användas till assistans vid evakueringar, information, administration och andra praktiska uppgifter. Alla kan gå med i FRG efter att ha genomgått en kostnadsfri grundkurs och medlemmarna erbjuds därefter fortbildning i bl.a. ledarskap och kriskommunikation, även detta oftast kostnadsfritt. FRG spelade en avgörande roll under den stora skogsbranden i Västmanland. FRGs syfte är att utbilda och fortbilda frivilliga med anknytning till kommunen, och som kan och vill göra en extra insats. FRG bygger helt på frivillighet, ingen jour eller tjänstgöringsplikt ingår. Alla över 18 år kan gå med i FRG. Vill du gå med i FRG? Läs mer på www.frgsollentuna.se och https://www.facebook.com/frgsollentuna, eller skicka ett mejl till info@frgsollentuna.se

Om Sollentuna kommuns krisberedskap
 Läs mer på https://www.sollentuna.se/sv/kommun–politik/sakerhet-och-trygghet/krisberedskap-och-samhallsskydd/

By |2017-01-07T13:46:51+01:00January 7th, 2017|Reportage från övningar|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment