Insatsingenjörernas Riksförbund

Insatsingenjörernas Riksförbund2016-10-29T09:28:13+02:00

Insatsingengörer

Insatsingenjörernas Riksförbund, IIR
IIR organiserar ca 400 ingenjörer med en mycket bred civil och militär kompetens. 

IIR är den kompetenspool dit berörd organisation eller myndighet kan vända sig för att få rätt personal med efterfrågad kompetensprofil (civil-, militär-, social-kompetens, språkkunskaper, erfarenheter, lokalkännedom o s v) oavsett om det är militär eller civil verksamhet, och oavsett om det är ett nationellt eller internationellt uppdrag/mission. 

www.insatsingenjorerna.se/