Frivilligmedverkan i samhällets beredskap för kris och krig

Frivilligmedverkan i samhällets beredskap för kris och krig

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, har publicerat en ny rapport om frivilligmedverkan. Du kan läsa och ladda ner rapporten här! FOI, är ett av Europas ledande forskningsinstitut inom försvar och säkerhet. Besök gärna deras  webbplats. Där hittar du mängder av intressant material.

Sammanfattning av studien:
Frivilliga insatser ger viktiga bidrag i det samlade arbetet med skydd mot olyckor, samhällets krisberedskap och det civila försvaret. Syftet med studien är studera hur frivilliga försvarsorganisationer, ideella organisationer och trossamfund uppfattar dagens förutsättningar för medverkan i arbetet med skydd mot olyckor, samhällets krisberedskap och det civila försvaret och hur dessa förutsättningar kan förbättras. Studien bygger i huvudsak på intervjuer med ovan nämnda aktörer. I studien ingår också en mindre nordisk utblick inom området.

 

By |2016-10-14T10:31:00+02:00October 14th, 2016|Forskning|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment