Försvarsutbildarna

Försvarsutbildarna2016-10-29T09:28:13+02:00

Försvarsutbildarna

Svenska Försvarsutbildningsförbundet
Försvarsutbildarna är en rikstäckande frivillig försvarsorganisation som ger människor möjligheten att utveckla förmågor och socialt ansvarstagande samtidigt som vi stärker samhällsskyddet och förmågan att hantera civila och militära kriser. Vi har cirka 28 000 medlemmar och består av 24 regionala förbund och 15 rikstäckande förbund med olika kompetensinriktningar. 

Vår främsta uppgift är att rekrytera och utbilda frivilliga till avtal för Försvarsmaktens och delar av krisberedskapssystemets behov. Vi bedriver även omfattande ungdomsverksamhet och försvarsinformation.

Utbildningen för Försvarsmakten genomförs som grundläggande soldatutbildning och specialistutbildning för både hemvärnsförbandens behov och övrig insatsorganisations behov. Den frivilliga utbildningen bedrivs även för att stärka samhällets krishanteringsförmåga. 

www.forsvarsutbildarna.se


Försvarsutbildarnas nationella förbund
Nedan hittar du direktlänkar till alla de nationella förbund som ingår i Försvarsutbildarna.

Försvarsutbildarnas förbund

CBRN-förbundet

Fallskärmsjägarna

Fältartisterna

Hemvärnsbefälets Riksförbund

Kavalleri- och Jägarförbundet

Kriskommunikatörerna (Criscom)

Krisstödsförbundet

Kustjägarna

Luftvärnsförbundet

Militärpolisförbundet

Militärtolkarna

Försvarsutbildarna Miljö och Hälsa

Psyopsförbundet

SVEROF