Försvarets personaltjänstförbund

Försvarets personaltjänstförbund2016-10-29T09:28:13+02:00

FPTJ

Försvarets personaltjänstförbund, FPF
Försvarets Personaltjänstförbund (FPF) är en frivillig försvarsorganisation som bildades 1955. Förbundet är organiserat i tre föreningar Västra, Östra och Norra Sverige. Förbundet har sitt säte i Stockholm. 

Förbundet ska tjäna totalförsvaret och vidmakthålla samt utveckla medlemmarsnas kompetens. Vi vänder oss till dig som är intresserad av frivillig försvarsverksamhet och har en bakgrund inom personaltjänst. Du måste också ha ett intresse av att vilja ställa upp och tjänstgöra i händelse av kris, krig eller katastrof. Våra utbildningar syftar till att kunna tjänstgöra nationellt och internationellt.

www.fpf.a.se/