FAK – Frivilliga Automobilkåren

FAK – Frivilliga Automobilkåren2016-10-29T09:28:13+02:00

fak

Frivilliga Automobilkåren, FAK
FAK:s verksamhetsidé är att utveckla förmågan att köra och hantera tunga fordon hos män och kvinnor, motivera och förbereda förarna att ställa sin kompetens till förfogande vid svåra påfrestningar när samhället så kräver, utbilda egna instruktörer för interna och externa utbildningsbehov.

FAK är en rikstäckande frivillig organisation med uppgift att vidareutbilda förare för att säkerställa den tunga trafiken i en krissituation. Vi har ett brett kontaktnät och samverkar med andra organisationer, myndigheter och företag. Läs mer om oss på vår webbplats. Välkommen!

http://www.fak.se