Civilförsvarsförbundet

Civilförsvarsförbundet2016-10-29T09:28:13+02:00

Civilförsvars

Civilförsvarsförbundet, CFF
Civilförsvarsförbundet är en frivillig försvarsorganisation med siktet inställt på säkerhet både till vardags och vid kriser i samhället, som organiserar och utbildar riskmedvetna, engagerade och ansvarstagande medborgare. 

Civilförsvarsförbundet deltar i samhällsdebatten och är engagerat i flera organisationer för att på bästa sätt bidra till säkerheten och tryggheten. 

www.civil.se

Kontakta Civil