Nätverksträff

Intressanta diskussioner på Nätverksträffen!

Hur jobbar vi med rekrytering idag? Hur kan vi bli bättre tillsammans? Vilka konkreta aktiviteter ligger inplanerade för året? Det var de tre huvudfrågor ca 15 personer från ett tio-tal organisationer försökte besvara på den tredje nätverksträffen arrangerad av FOS Stockholms län. Kvällen resulterade i både intensiva diskussioner och många bra idéer på hur vi kan jobba vidare. 

Som vanligt startade nätverksträffen med en mingelfika där vi fick en chans att bekanta oss med varandra. Därefter följde tre korta presentationer. Först ut var Danne Eriksson som presenterade varför det är bra att vara medlem i FOS Stockholms län och den medlemsnytta som erbjuds. Därefter följde Joakim Wickström från Livgardet och Madelen Berg från utbildningsgruppen Södertörn som båda berättade om hur Försvarsmakten (FM) arbetar med rekrytering och hur behovsbilden ser ut. Sammanfattningsvis deltar FM på flera mässor och event samt arrangerar egna event som Livgardets dag och Marinens dag. På det flesta av dessa arrangemang är de Frivilliga Försvarsorganisationerna (FFO) välkomna att delta och visa upp sig i ett större sammanhang. Till exempel så deltog FMCK, Bilkåren och Lottorna på Livgardets dag i höstas.

I de diskussioner som fördes under kvällen blev det tydligt att alla organisationer har sitt eget sätt att arbeta med rekrytering men intresset för att samverka är stort. En möjlighet är att fler FFO deltar på de stora event som FM ordnar och därmed visar upp den bred som vi tillsammans representerar. Fördelarna är många: signalvärde, enklare logistik, lägre kostnader, bredare marknadsföring och bättre effektivitet för att nämna några. Rent konkret kommer Joakim och Madelen lägga upp de mässor och event som FM planerar i FOS kalendarium. Då kan alla se vilka arrangemang som planeras och vilka som skulle passa den egna organisationen. Ett par är givna för alla FFO i Stockholms län: Aurora på Gärdet, Livgardets dag och Marinens dag.

I samband med rekrytering diskuterades utmaningen med att utbildningsprocessen är för långsam. I vissa fall kan det ta upp till 2,5 år från att man går med i en FFO till att man är färdigutbildad och kan tillträda sin befattning. Rekryteringsprocessen skapar kort sagt en tröskeleffekt som gör att många hinner tröttna innan de kommer ut i aktiv tjänst, speciellt de som är unga och otåliga. Samtidigt finns det ett spontanengagemang i samhället som blir synligt så fort det uppstår en kris som t.ex. skogsbränder, flyktingkriser eller eftersök av försvunna personer. Frågan är hur vi kan ta tillvara det engagemang som finns och kanalisera det till våra organisationer. En möjlighet är att man på ett strukturerat sätt samlar in namn och kontaktuppgifter för att sedan följa upp med information om det smörgåsbord av utbildningar vi tillsammans erbjuder. En bra början är grundutbildningen för att vara med i en Frivillig Resurs Grupp (FRG). Därifrån är sedan steget inte långt till att gå vidare och skaffa sig en specialistkompetens.

Kort sagt är det lättare att rekrytera människor som redan visat sitt engagemang och vilja till att hjälpa till. Vår utmaning är kunna erbjuda en relevant och konkret verksamhet som håller engagemanget uppe hos våra medlemmar. Både under utbildningstiden för en specialistbefattning och hela vägen fram till den dag man väljer att lämna in. För att lyckas med det behöver vi se till den stora bilden för hur vi tillsammans kan ta till vara det engagemang som finns i samhället för att lösa de gemensamma utmaningar vi står inför.

Självklart pratades det mycket mer än vad som återspeglas i denna korta sammanfattning. Bästa sättet att få veta mer är att själv delta på våra nätverksträffar. Du är varmt välkommen.

//danne

By |2017-03-08T12:44:09+01:00March 3rd, 2017|Nätverksträff|0 Comments

Lyckat mingel gav mersmak!

I onsdags kväll bjöd FOS Stockholms län in till en lansering av den nya webbplatsen och ett mingel för både medlemmar och uppdragsgivare. Ett tiotal organisationer och runt trettio personer deltog. Stämningen var god och både nya och gamla bekantskaper fick en chans att träffas över organisationsgränserna.

Efter en timmes mingel presenterade Danne Eriksson den nya webbplatsen och tankarna bakom den verksamhetsstrategi som den nya styrelsen för FOS Stockholms län arbetat fram sedan de tillträdde i våras. Därefter följde en diskussion kring hur vi tillsammans kan bli bättre på att samverkan över organisationsgränserna och skapa synlighet för de frivilliga försvarsorganisationernas gemensamma uppdrag.

– Om vi som organisationer ska kunna hantera och vara till nytta i en krissituation så underlättar det om vi redan innan krisen uppstår har skapat bra relationer och förståelse för vad vi tillsammans kan åstadkomma. Och för att våra uppdragsgivare och beslutsfattare ska veta vad vi gör är det viktigt att all den verksamhet vi bedriver blir synlig på ett bra sätt och att vi kan visa på tydliga resultat, säger Danne och menar att FOS Stockholms län kan spela en viktig roll för att hantera de utmaningar som är gemensamma för alla medlemsorganisationer.

Efter presentationen minglades det. Själv fick jag svar på en hel massa frågor, somliga jag inte ens visste att jag undrade över; Vad gör Blå Stjärnan gör för något? Hur arbetar ni på Livgardet med rekryteringen till hemvärnets specialisttjänster? Hur håller Försvarsutbildarna egentligen koll på alla hundratals som genomgår utbildningar av alla slag? Hur ska vi, 18 frivilliga försvarsorganisationer under FOS Stockholm, på ett bra sätt kunna samverka med myndigheter och andra partners? Hur koordinerar man på ett bra sätt frivilligengagemang på ett långsiktigt sätt? Hur tar man emot många spontanfrivilliga på kort tid.

Tack FOS Stockholm för ett gediget utfört kommunikationsarbete, och tack till alla som deltog i minglet och livligt bjöd på roliga anekdoter och sina erfarenheter och tips i frivilligengagemang.

Jag ser verkligen fram emot kommande träffar, inte minst träffen 2 februari, då jag hoppas få med mig en hel del intresserade vänner som engagerar sig det gemensamma goda. Vilka resurser och förmågor vi har tillsammans!

Linus Ericsson
tf ordförande FRO Stockholm

By |2016-10-29T09:28:14+02:00September 30th, 2016|Nätverksträff|0 Comments