Bilkåren

Bilkåren2016-10-29T09:28:13+02:00

Bilkåren

Sveriges Bilkårers Riksförbund, Bilkåren
Sveriges Bilkårers Riksförbund, Bilkåren, rekryterar och utbildar fordonsförare till Sveriges totalförsvar – till både Försvarsmakten och samhällets civila krishanteringssystem. Bilkåren har ca 5.000 medlemmar som tillsammans arbetar aktivt för trafiksäkerhet och för att stärka samhällets krisberedskap. 

www.bilkaren.se