Danne

About Danne

This author has not yet filled in any details.
So far Danne has created 14 blog entries.

Från civil till signalist på 12 dagar – betraktelser från signalistutbildningen i Höllviken

En solig tisdag i mitten av juli samlades vi 11 personer från Sveriges alla hörn för att gå den första utbildningen av tre för att bli signalist i Hemvärnet. Alla hade vi olika erfarenheter av militär verksamhet, men nu satt vi tillsammans i ett varmt klassrum för att lära oss signaleringens ädla konst.

Från de första stapplande orden där vi med darr på rösten berättade vilka vi var kunde vi redan två timmar senare bokstavera hela alfabetet på rätt sätt så gott som felfritt. Det drog med andra ord igång med full fart och tempot höll sedan uppe under resten av utbildningen. När det väl var dags att börja använda de mytomspunna Radio 180, tog det inte många timmar från att vi första gången höll i utrustningen till att vi skickade fullt godkända meddelanden till varandra. Ganska snart var det sedan dags att gå upp från att vara två personer i samma nät till att vara tre personer som tillsammans samtalade från varsin radio. Helt plötsligt kastar instruktörerna in samtliga i samma nät. Radion knastrade till och nätägaren ropar ”Alla Johan”, efter en initial tystnad började sedan alla nio stationer rapportera in, och förvirringen förbyttes i en euforisk känsla när det helt plötsligt funkade långt bättre än vad någon av oss hade trott. De många drillarna i hur man tar emot och skickar meddelanden hade bevisligen gett resultat.

Men att prata i klartext är något som vi helst inte gör, det är ju trots allt militär verksamhet vi håller på med. Vi introducerades därför till inte mindre än fem olika sätt att skydda texten från obehöriga. Allt från att byta ut vissa ord mod kodord, till att ha fastställda listor med förbestämda fraser att använda. De mer avancerade varianterna var täcktabell TTA och kryptomaskin MGKI, som trots förhållandevis enkelt handhavande ger svårknäckta koder som kräver hemligstämplade nycklar för att tolka.

Bland kursens deltagare fanns givetvis förutfattade meningar om vad signalering i Hemvärnet innebär. En hel del inspiration har hämtats från kultfilmen ”Repmånad”, och trots att uttrycket ”hörbarhet nolla” inte används i militärens verksamhet är det något som frekvent förekommit mellan oss deltagare på kursen. Sammanhållningen mellan kursdeltagarna är något som varit mycket framträdande, och trots att vi kommer från Sveriges alla hörn kom vi snabbt samman och agerade som en fungerande grupp. Kamratandan yttrar sig tydligt i hur vi både teaterviskat till varandra under muntliga kontroller, till att vi inväntar varandra så ingen behöver vara ensam vid varken mat eller när vi rört oss runt området. Vi har under dessa två veckor fått en hel del nya vänner, och även kollegor som vi kan vända oss till för att få råd och stöd eller bara bolla idéer när vi jobbar vidare i vår roll som signalister.

Text: Mattias Strandberg

Foto:  Ivo Soltorp

By |2018-08-21T20:21:20+02:00August 21st, 2018|Utbildning|0 Comments

Engagera dig i en frivillig försvarsorganisation!

 

Sveriges riksdag har beslutat att rusta upp Sveriges totalförsvar för att kunna hantera både kända hotbilder och oförutsägbara kriser. En viktig del av totalförsvaret bygger på frivillighet och engagemang. Därför finns det 18 st frivilliga försvarsorganisationer som bidrar med att utbilda specialistkompetenser och att hjälpa till när det uppstår kriser i samhället. Det är många som är engagerade men vi behöver bli fler. Vilken organisation skulle du vilja vara med i? Vad vill och kan du bidra med för att göra Sverige till en tryggare plats? Läs mer om vilka organisationer som finns och vad de gör. Möjligheterna är många men valet är ditt.

By |2018-01-21T22:52:31+01:00January 21st, 2018|Engagera dig!|0 Comments

Är du driven och vill vara med i styrelsen?

Det yttre hotet mot vårt samhälle finns ständigt närvarande. Och med jämna mellanrum uppstår kriser av olika slag där de ordinarie samhällsorganisationerna inte mäktar med att lösa situationen själva. Därför behövs de frivilliga försvarsorganisationerna. Vi som är engagerade gör ett bra och viktigt jobb. Men vi kan bli fler, vi kan bli effektivare och vi kan bli bättre på det vi gör tillsammans.  

FOS Stockholms län söker nu efter nya medarbetare till styrelsen. Vi letar efter dig som är driven, digitalt kunnig och intresserad av både kommunikation och nätverkande. Vi tror att du ser nyttan med att utveckla de frivilliga försvarsorganisationernas gemensamma potential. Vi tror också att du vill vara med och förverkliga de mål som FOS Stockholms län strävar efter att uppnå:

Skapa synlighet
Vår roll är att koordinera och att sprida information om det som händer i nätverket (vad vi gör och hur man kan delta) och organisationernas gemensamma uppdrag (varför vi finns till och vilka resultat vi uppnått).

Bygga nätverk
Vi skapar tillfällen för att mötas, samverka och utbyta erfarenheter. Tillsammans blir vi effektivare och starkare.

Vara en kontaktpunkt och påverkansaktör
Vi samverkar ”uppåt och utåt” med syfte att identifiera situationer och skapa förutsättningar för att all den kompetens och erfarenhet som finns inom frivilligorganisationerna ska komma till användning.

 

Låter det som en intressant utmaning? Hör av dig till valberedningen eller till styrelsen och berätta om vad du kan och vill åstadkomma som ledamot i styrelsen. Självklart är du välkommen hjälpa till / bidra till verksamheten utan att vara med i styrelsen. Hör av dig!

Klicka här om du vill du läsa mer om FOS Stockholms län, varför vi finns och vårat uppdrag.

I Sverige finns 18 frivilliga försvarsorganisationer som bidrar till landets civila och militära försvar. Organisationerna rekryterar och utbildar frivilliga för uppgifter inom försvaret och bidrar till att höja landets beredskap för att hantera kriser och de extraordinära situationer som kan uppstå.

By |2017-12-09T11:41:28+01:00December 9th, 2017|Engagera dig!|0 Comments

Intressanta diskussioner på Nätverksträffen!

Hur jobbar vi med rekrytering idag? Hur kan vi bli bättre tillsammans? Vilka konkreta aktiviteter ligger inplanerade för året? Det var de tre huvudfrågor ca 15 personer från ett tio-tal organisationer försökte besvara på den tredje nätverksträffen arrangerad av FOS Stockholms län. Kvällen resulterade i både intensiva diskussioner och många bra idéer på hur vi kan jobba vidare. 

Som vanligt startade nätverksträffen med en mingelfika där vi fick en chans att bekanta oss med varandra. Därefter följde tre korta presentationer. Först ut var Danne Eriksson som presenterade varför det är bra att vara medlem i FOS Stockholms län och den medlemsnytta som erbjuds. Därefter följde Joakim Wickström från Livgardet och Madelen Berg från utbildningsgruppen Södertörn som båda berättade om hur Försvarsmakten (FM) arbetar med rekrytering och hur behovsbilden ser ut. Sammanfattningsvis deltar FM på flera mässor och event samt arrangerar egna event som Livgardets dag och Marinens dag. På det flesta av dessa arrangemang är de Frivilliga Försvarsorganisationerna (FFO) välkomna att delta och visa upp sig i ett större sammanhang. Till exempel så deltog FMCK, Bilkåren och Lottorna på Livgardets dag i höstas.

I de diskussioner som fördes under kvällen blev det tydligt att alla organisationer har sitt eget sätt att arbeta med rekrytering men intresset för att samverka är stort. En möjlighet är att fler FFO deltar på de stora event som FM ordnar och därmed visar upp den bred som vi tillsammans representerar. Fördelarna är många: signalvärde, enklare logistik, lägre kostnader, bredare marknadsföring och bättre effektivitet för att nämna några. Rent konkret kommer Joakim och Madelen lägga upp de mässor och event som FM planerar i FOS kalendarium. Då kan alla se vilka arrangemang som planeras och vilka som skulle passa den egna organisationen. Ett par är givna för alla FFO i Stockholms län: Aurora på Gärdet, Livgardets dag och Marinens dag.

I samband med rekrytering diskuterades utmaningen med att utbildningsprocessen är för långsam. I vissa fall kan det ta upp till 2,5 år från att man går med i en FFO till att man är färdigutbildad och kan tillträda sin befattning. Rekryteringsprocessen skapar kort sagt en tröskeleffekt som gör att många hinner tröttna innan de kommer ut i aktiv tjänst, speciellt de som är unga och otåliga. Samtidigt finns det ett spontanengagemang i samhället som blir synligt så fort det uppstår en kris som t.ex. skogsbränder, flyktingkriser eller eftersök av försvunna personer. Frågan är hur vi kan ta tillvara det engagemang som finns och kanalisera det till våra organisationer. En möjlighet är att man på ett strukturerat sätt samlar in namn och kontaktuppgifter för att sedan följa upp med information om det smörgåsbord av utbildningar vi tillsammans erbjuder. En bra början är grundutbildningen för att vara med i en Frivillig Resurs Grupp (FRG). Därifrån är sedan steget inte långt till att gå vidare och skaffa sig en specialistkompetens.

Kort sagt är det lättare att rekrytera människor som redan visat sitt engagemang och vilja till att hjälpa till. Vår utmaning är kunna erbjuda en relevant och konkret verksamhet som håller engagemanget uppe hos våra medlemmar. Både under utbildningstiden för en specialistbefattning och hela vägen fram till den dag man väljer att lämna in. För att lyckas med det behöver vi se till den stora bilden för hur vi tillsammans kan ta till vara det engagemang som finns i samhället för att lösa de gemensamma utmaningar vi står inför.

Självklart pratades det mycket mer än vad som återspeglas i denna korta sammanfattning. Bästa sättet att få veta mer är att själv delta på våra nätverksträffar. Du är varmt välkommen.

//danne

By |2017-03-08T12:44:09+01:00March 3rd, 2017|Nätverksträff|0 Comments

Aktiviteter till kalendariet efterlyses!

Intresset för FMCK, Bilkåren och Försvarsmaktens verksamhet var stort bland besökarna på årets MC- och Bilmässa som ägde rum i slutet av januari. Bästa tipset till de som jobbar med rekrytering på mässor är att ta med ett gäng intresseanmälningar som nyfikna besökare kan fylla på plats. Enkelt och effektivt. 

För FMCKs del resulterade mässan i en hög med potentiella medlemmar som kommer bli kontaktade och inbjudna till nästa informationsträff. Kul! Det var också givande att samverka mellan organisationerna och lära känna personal från både bilkåren och försvarsmakten. Det finns absolut ett mervärde i att jobba tillsammans med rekrytering till våra organisationer. Men det är också viktigt att vi når ut med den mångfald av aktiviteter som de frivilliga försvarsorganisationerna i Stockholms län arrangerar.

Marknadsför era aktiviteter!
Kommer den frivilliga försvarsorganisation du är med i ha några aktiviteter under våren som är öppna för andra? Då kan du få lite extra hjälp att synas genom FOS kalendarium. Du kan själv lägga in aktiviteterna i kalendariet på fosstockholmslan.se. Du kan mata in all information om ert event här. Skicka med en bild så att aktiviteten sticker ut bättre. Så fort webbredaktören har godkänt en aktivitet kommer den att publiceras. Glöm inte att lägga in era kontaktuppgifter så vi kan kontakta er om vi har några frågor eller behöver komplettera med något. Du är också välkommen att kontakta oss om du har några frågor.

By |2017-02-21T11:58:31+01:00February 21st, 2017|Events|0 Comments

Sollentuna kommun och frivilliga i stor krisövning

Lördag 26 november samlades över 60 personer på Utbildning Silverdal för en gemensam krisövning med kommunens grupp för krisstöd till drabbade, POSOM (psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor och katastrofer), och Frivilliga Resursgruppen (FRG) Sollentuna. Allt under ledning av kommunens säkerhetsavdelning. Scenariot var en olycka som inträffade på ett ungdomsdisco där flera människor skadades allvarligt, något som krävde ett brett samarbete mellan de olika aktörerna.

Dagen började med en kort presentation av dagens ramar, de involverade organisationerna och deras uppgifter. Sen fick deltagarna bekanta sig med varandra. Några hade träffats tidigare men för många var det ett första möte, en stor utmaning när man visste att man snart ska lösa stressiga och utmanande situationer tillsammans. Men deltagarna hittade snabbt tonen, över en kopp kaffe pratades om allt mellan himmel och jord, från spänningen inför dagens uppgift till mer privata samtal kring gemensamma fritidsintressen. Sen kom ett telefonsamtal från säkerhetschefen om att en olycka hade inträffat på ett ungdomsdisco med okänt skadeläge, och övningen drog igång.

Först aktiverades POSOM som snabbt inrättade en mottagningsstation på Utbildning Silverdal för de många anhöriga som började strömma till. När de insåg att det kom långt flera än de hade kapacitet att ta hand om, samt att kommuninvånare som ville hjälpa till började dyka upp, bad de om assistans. Sollentuna kommuns säkerhetschef Richard Buske drog då fram sitt trumfkort – kommunens frivilliga krisberedare. Med ett samtal till FRG-ansvariga anlände snabbt förstärkning till platsen. Men, som det sannolikt blir i verkligheten, så var det inte så många frivilliga som kunde komma direkt. Detta gjorde att POSOM-FRG-styrkan var något underdimensionerad för uppgiften i början, men trots lättare kaos så löste de involverade uppgiften med bravur.

Richard Buske ger de medverkande beröm. “Jag tycker de löste utmaningarna på bra och kreativa sätt. Själva definitionen på en kris är att vardagliga arbetssätt rubbas och ordinarie resurser inte räcker till. Då måste man samarbeta och tänka utanför boxen. Att över 60 personer avsätter en hel lördag på första adventhelgen för att öva tillsammans och lära känna varandra och bli trygg på varandras roller, gör mig varm i hjärtat. Att så många kommuninvånare och tjänstemän vill göra nytta för samhället, att de offrar sin fritid, gör mig ödmjuk inför min roll som ytterst ansvarig för kommunens säkerhet. Och det ger mig en trygghet att veta att jag har så många som skulle ställa upp om det behövs.”

Detta håller även POSOM med om. “Vi fick testa vår egen organisation, det var jättenyttig. Men vi är inte så många, vi hade inte klarat av uppgiften om det inte vore för det stöd vi fick från FRG,” säger POSOM-chef Lena Moseley, till vanligt enhetschef på socialtjänsten. ”När det kommer ett stort antal personer som är drabbade och i behov av krisstöd i form av samtal, trygghet eller praktisk hjälp, så kräver det resurser. Kommunens resurser räcker till vardagshändelser, men händer något särskilt så växer ofta behovet till att bli större än det vi kan bemöta. Då är det tryggt att vi har extraresurser att kalla in, så vi kan prioritera våra resurser till det vi ska göra. Ett samarbete med FRG är nödvändigt i en större eller mer långvarig händelse.”

/Sonja Sun Johnsen

Källa: Sollentuna kommun

Foto FRG Sollentuna

Om POSOM:
POSOM är en resurs för ”psykiskt och socialt omhändertagande” av människor vid olyckor och katastrofer när de ordinarie resurserna inte räcker till eller inte kan nås. POSOM är främst en resurs vid fredstida katastrofer, men skall ha motsvarande uppgifter i händelse av beredskaps- eller krigstillstånd och ska bistå katastrofdrabbade ifråga om nödvändiga och akuta sociala behov.  POSOM kan inkallas direkt av räddningsledare, polisinsatschef eller kommunens säkerhetschef när inträffad händelse inte är av den omfattningen att kommunens krisledning inkallats. I dessa fall verkar POSOM direkt under sin ledningsgrupp.

Om FRG:
FRG står för Frivilliga Resursgruppen och består av frivilliga som kommunledningen kan kalla in när något extraordinärt hänt och de ordinarie resurserna inte räcker till. FRG kan t.ex. användas till assistans vid evakueringar, information, administration och andra praktiska uppgifter. Alla kan gå med i FRG efter att ha genomgått en kostnadsfri grundkurs och medlemmarna erbjuds därefter fortbildning i bl.a. ledarskap och kriskommunikation, även detta oftast kostnadsfritt. FRG spelade en avgörande roll under den stora skogsbranden i Västmanland. FRGs syfte är att utbilda och fortbilda frivilliga med anknytning till kommunen, och som kan och vill göra en extra insats. FRG bygger helt på frivillighet, ingen jour eller tjänstgöringsplikt ingår. Alla över 18 år kan gå med i FRG. Vill du gå med i FRG? Läs mer på www.frgsollentuna.se och https://www.facebook.com/frgsollentuna, eller skicka ett mejl till info@frgsollentuna.se

Om Sollentuna kommuns krisberedskap
 Läs mer på https://www.sollentuna.se/sv/kommun–politik/sakerhet-och-trygghet/krisberedskap-och-samhallsskydd/

By |2017-01-07T13:46:51+01:00January 7th, 2017|Reportage från övningar|0 Comments

Var är du som jobbar med information och webben?

Lägger du ut information på webben eller i sociala media åt en frivillig försvarsorganisation? För att få igång en effektivare informationsspridning mellan alla frivilligorganisationer vore det kul om vi kunde träffas över organisationsgränserna – antingen virtuellt eller IRL. Hör av dig till Danne på mailen kommunikation@fosstockholmslan.se så pratar vi vidare.

/danne

By |2016-10-29T18:42:16+02:00October 21st, 2016|Engagera dig!|0 Comments

Frivilligmedverkan i samhällets beredskap för kris och krig

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, har publicerat en ny rapport om frivilligmedverkan. Du kan läsa och ladda ner rapporten här! FOI, är ett av Europas ledande forskningsinstitut inom försvar och säkerhet. Besök gärna deras  webbplats. Där hittar du mängder av intressant material.

Sammanfattning av studien:
Frivilliga insatser ger viktiga bidrag i det samlade arbetet med skydd mot olyckor, samhällets krisberedskap och det civila försvaret. Syftet med studien är studera hur frivilliga försvarsorganisationer, ideella organisationer och trossamfund uppfattar dagens förutsättningar för medverkan i arbetet med skydd mot olyckor, samhällets krisberedskap och det civila försvaret och hur dessa förutsättningar kan förbättras. Studien bygger i huvudsak på intervjuer med ovan nämnda aktörer. I studien ingår också en mindre nordisk utblick inom området.

 

By |2016-10-14T10:31:00+02:00October 14th, 2016|Forskning|0 Comments

Du behövs!

Vill du engagera dig i det frivilliga försvarsarbetet som pågår i Stockholms län? Är du duktig på något speciellt, brinner för en viss fråga eller bara vill ha någt utmanande att göra? Hör av dig till oss så slussar vi dig vidare till rätt organisation eller så hittar vi på något tillsammans. Vi är speciellt intresserade av unga personer som vill jobba med att ta fram ett redaktionellt innehåll och jobba med kommunikation och samverkan.

Hör av dig direkt till kommunikation@fosstockholmslan.se om du är intresserad.

Välkommen!

By |2016-10-29T09:28:14+02:00October 11th, 2016|Engagera dig!|0 Comments

Lyckat mingel gav mersmak!

I onsdags kväll bjöd FOS Stockholms län in till en lansering av den nya webbplatsen och ett mingel för både medlemmar och uppdragsgivare. Ett tiotal organisationer och runt trettio personer deltog. Stämningen var god och både nya och gamla bekantskaper fick en chans att träffas över organisationsgränserna.

Efter en timmes mingel presenterade Danne Eriksson den nya webbplatsen och tankarna bakom den verksamhetsstrategi som den nya styrelsen för FOS Stockholms län arbetat fram sedan de tillträdde i våras. Därefter följde en diskussion kring hur vi tillsammans kan bli bättre på att samverkan över organisationsgränserna och skapa synlighet för de frivilliga försvarsorganisationernas gemensamma uppdrag.

– Om vi som organisationer ska kunna hantera och vara till nytta i en krissituation så underlättar det om vi redan innan krisen uppstår har skapat bra relationer och förståelse för vad vi tillsammans kan åstadkomma. Och för att våra uppdragsgivare och beslutsfattare ska veta vad vi gör är det viktigt att all den verksamhet vi bedriver blir synlig på ett bra sätt och att vi kan visa på tydliga resultat, säger Danne och menar att FOS Stockholms län kan spela en viktig roll för att hantera de utmaningar som är gemensamma för alla medlemsorganisationer.

Efter presentationen minglades det. Själv fick jag svar på en hel massa frågor, somliga jag inte ens visste att jag undrade över; Vad gör Blå Stjärnan gör för något? Hur arbetar ni på Livgardet med rekryteringen till hemvärnets specialisttjänster? Hur håller Försvarsutbildarna egentligen koll på alla hundratals som genomgår utbildningar av alla slag? Hur ska vi, 18 frivilliga försvarsorganisationer under FOS Stockholm, på ett bra sätt kunna samverka med myndigheter och andra partners? Hur koordinerar man på ett bra sätt frivilligengagemang på ett långsiktigt sätt? Hur tar man emot många spontanfrivilliga på kort tid.

Tack FOS Stockholm för ett gediget utfört kommunikationsarbete, och tack till alla som deltog i minglet och livligt bjöd på roliga anekdoter och sina erfarenheter och tips i frivilligengagemang.

Jag ser verkligen fram emot kommande träffar, inte minst träffen 2 februari, då jag hoppas få med mig en hel del intresserade vänner som engagerar sig det gemensamma goda. Vilka resurser och förmågor vi har tillsammans!

Linus Ericsson
tf ordförande FRO Stockholm

By |2016-10-29T09:28:14+02:00September 30th, 2016|Nätverksträff|0 Comments