Monthly Archives: October 2016

Var är du som jobbar med information och webben?

Lägger du ut information på webben eller i sociala media åt en frivillig försvarsorganisation? För att få igång en effektivare informationsspridning mellan alla frivilligorganisationer vore det kul om vi kunde träffas över organisationsgränserna – antingen virtuellt eller IRL. Hör av dig till Danne på mailen kommunikation@fosstockholmslan.se så pratar vi vidare.

/danne

By |2016-10-29T18:42:16+02:00October 21st, 2016|Engagera dig!|0 Comments

Frivilligmedverkan i samhällets beredskap för kris och krig

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, har publicerat en ny rapport om frivilligmedverkan. Du kan läsa och ladda ner rapporten här! FOI, är ett av Europas ledande forskningsinstitut inom försvar och säkerhet. Besök gärna deras  webbplats. Där hittar du mängder av intressant material.

Sammanfattning av studien:
Frivilliga insatser ger viktiga bidrag i det samlade arbetet med skydd mot olyckor, samhällets krisberedskap och det civila försvaret. Syftet med studien är studera hur frivilliga försvarsorganisationer, ideella organisationer och trossamfund uppfattar dagens förutsättningar för medverkan i arbetet med skydd mot olyckor, samhällets krisberedskap och det civila försvaret och hur dessa förutsättningar kan förbättras. Studien bygger i huvudsak på intervjuer med ovan nämnda aktörer. I studien ingår också en mindre nordisk utblick inom området.

 

By |2016-10-14T10:31:00+02:00October 14th, 2016|Forskning|0 Comments

Du behövs!

Vill du engagera dig i det frivilliga försvarsarbetet som pågår i Stockholms län? Är du duktig på något speciellt, brinner för en viss fråga eller bara vill ha någt utmanande att göra? Hör av dig till oss så slussar vi dig vidare till rätt organisation eller så hittar vi på något tillsammans. Vi är speciellt intresserade av unga personer som vill jobba med att ta fram ett redaktionellt innehåll och jobba med kommunikation och samverkan.

Hör av dig direkt till kommunikation@fosstockholmslan.se om du är intresserad.

Välkommen!

By |2016-10-29T09:28:14+02:00October 11th, 2016|Engagera dig!|0 Comments