Nätverksträff

/Tag: Nätverksträff

Nätverksträff 10 oktober – TFÖ 2020 och FFO:ernas möjliga medverkan

Välkommen till FOS Stockholms län och årets tredje nätverksträff!

Datum: 2019-10-10
Tid: 18:00 med fika från 17:30
Plats: Landstingets lokaler, Solnavägen 1 E / Torsplan 1

Kvällens tema: Vi har ett fungerande koncept för hur vi kan användas operativt och vi har relevanta kompetenser som är efterfrågade. Men hur kan vi nå ut till våra uppdragsgivare? Hur kan vi likrikta vår kommunikation för att hjälpa våra samarbetspartners och våra egna medlemmar att förstå och kunna använda vårt smörgåsbud? På vilket sätt skulle vi kunna delta under TFÖ 2020 eller andra övningar som kommer äga rum i länet?

OBS. Av praktiska skäl behöver alla som vill komma anmäla sig. OSA 8/10. Då platserna är begränsade gäller principen först till kvarn med prioritet för FOS egna medlemmar.

Har du några frågor går det bra att kontakta Malin eller Britta på mailen kommunikation@fosstockholmslan.se eller slå en signal på 070-5613457.

Varmt välkommen!
Styrelsen FOS Stockholms län

By |2019-09-23T19:24:03+02:00oktober 10th, 2019|0 Comments

Nätverksträff 13 Juni – FFO:ernas erbjudande till länsstyrelsen och kommuner

Välkommen till FOS Stockholms läns andra nätverksträff!

Kvällens tema: Hur kan vi tillsammans utveckla ett relevant erbjudande som våra uppdragsgivare inte kan säga nej till? Vad kan vi, vad efterfrågas och vad fattas? Hur kan vi sälja in vårt erbjudande på ett bra sätt?

OBS. Av praktiska skäl behöver alla som vill komma anmäla sig. OSA 10/6. Då platserna är begränsade gäller principen först till kvarn med prioritet för FOS egna medlemmar.

Har du några frågor går det bra att kontakta Malin Grentzelius på mailen kommunikation@fosstockholmslan.se eller slå en signal på 0705-613457.

Anmälan: https://goo.gl/forms/79xls9wXjy6lmOzs1

Plats: Centrala Stockholm (ej klart ännu)

Datum: 2019-06-13

Tid: 18:00 med fika från 17:30

Varmt välkommen!

Styrelsen FOS Stockholms län

 

By |2019-05-14T14:34:02+02:00juni 13th, 2019|0 Comments

Nätverksträff 19/6 • Erfarenheter från Krisberedskapsveckan 2018

Årets upplaga av krisberedskapsveckan kommer få stort genomslag i Sverige. En bidragande orsak är den informationskampanj som MSB har tagit fram inklusive den folder som kommer gå ut till alla hushåll i Sverige. Frågan är vad vi kan lära oss av årets kampanj?

FOS Stockholms län bjuder in till en nätverksträff för att under trevliga former prata mer om vad vi kan lära oss från årets krisberedskapsvecka. Kvällen inleds med Christina Andersson från MSB som är ansvarig för krisberedskapsveckan. Därefter berättar Malin Dreifaldt, kårchef Bilkåren och tillika ordförande för nationella FOS om hur Bilkåren har arbetet med att skapa synlighet under veckan. Efter presentationerna tänkte vi göra en workshop för att försöka besvara följande frågor tillsammans:

 • Genomförda aktiviteter – vad var lyckat / mindre lyckat
 • Resultat – Nya medlemmar? Besökare? Annat?
 • Marknadsföring – MSBs material – användande / mottagande?
 • Hur fungerade årets kampanj jämfört med förra året?
 • Vad tar vi med oss till nästa år?

Fundera igenom frågeställningarna och hur de berör eran organisation och det arbete ni gjort under krisberedskapsveckan. Ta gärna med dig en kollega som också brinner för vårt gemensamma uppdrag.

OBS. Av praktiska skäl behöver alla som vill komma anmäla sig på länken nedan. OSA 15/6. Då platserna är begränsade gäller principen först till kvarn med prioritet för FOS egna medlemmar.

Obligatorisk anmälan: https://goo.gl/forms/ptHC4MU6iQXeMGuk2

Datum: 2018-06-19
Tid: 17.30 – 20.30
Plats: Drottning Victorias Örlogshem

Varmt välkomna

Styrelsen FOS Stockholms län
http://fosstockholmslan.se
https://www.facebook.com/fossthlan/

 

Har du några frågor går det bra att kontakta Danne på mailen kommunikation@fosstockholmslan.se eller slå en signal på 076-7868088. Du hittar en vägbeskrivning till nätverksträffen här: https://bit.ly/2x8JJm4

By |2018-05-28T07:18:47+02:00juni 19th, 2018|0 Comments

Nätverksträff 19/6 • Erfarenheter från Krisberedskapsveckan 2018

Årets upplaga av krisberedskapsveckan kommer få stort genomslag i Sverige. En bidragande orsak är den informationskampanj som MSB har tagit fram inklusive den folder som kommer gå ut till alla hushåll i Sverige. Frågan är vad vi kan lära oss av årets kampanj?

FOS Stockholms län bjuder in till en nätverksträff för att under trevliga former prata mer om vad vi kan lära oss från årets krisberedskapsvecka. Kvällen inleds med Christina Andersson från MSB som är ansvarig för krisberedskapsveckan. Därefter berättar Malin Dreifaldt, kårchef Bilkåren och tillika ordförande för nationella FOS om hur Bilkåren har arbetet med att skapa synlighet under veckan. Efter presentationerna tänkte vi göra en workshop för att försöka besvara följande frågor tillsammans:

 • Genomförda aktiviteter – vad var lyckat / mindre lyckat
 • Resultat – Nya medlemmar? Besökare? Annat?
 • Marknadsföring – MSBs material – användande / mottagande?
 • Hur fungerade årets kampanj jämfört med förra året?
 • Vad tar vi med oss till nästa år?

Fundera igenom frågeställningarna och hur de berör eran organisation och det arbete ni gjort under krisberedskapsveckan. Ta gärna med dig en kollega som också brinner för vårt gemensamma uppdrag.

OBS. Av praktiska skäl behöver alla som vill komma anmäla sig på länken nedan. OSA 15/6. Då platserna är begränsade gäller principen först till kvarn med prioritet för FOS egna medlemmar.

Obligatorisk anmälan: https://goo.gl/forms/ptHC4MU6iQXeMGuk2

Datum: 2018-06-19
Tid: 17.30 – 20.30
Plats: Drottning Victorias Örlogshem

Varmt välkomna

Styrelsen FOS Stockholms län
http://fosstockholmslan.se
https://www.facebook.com/fossthlan/

Har du några frågor går det bra att kontakta Danne på mailen kommunikation@fosstockholmslan.se eller slå en signal på 076-7868088. Du hittar en vägbeskrivning till nätverksträffen här: https://bit.ly/2x8JJm4

By |2018-05-28T07:17:28+02:00maj 28th, 2018|Nätverksträff|0 Comments

Intressanta diskussioner på Nätverksträffen!

Hur jobbar vi med rekrytering idag? Hur kan vi bli bättre tillsammans? Vilka konkreta aktiviteter ligger inplanerade för året? Det var de tre huvudfrågor ca 15 personer från ett tio-tal organisationer försökte besvara på den tredje nätverksträffen arrangerad av FOS Stockholms län. Kvällen resulterade i både intensiva diskussioner och många bra idéer på hur vi kan jobba vidare. 

Som vanligt startade nätverksträffen med en mingelfika där vi fick en chans att bekanta oss med varandra. Därefter följde tre korta presentationer. Först ut var Danne Eriksson som presenterade varför det är bra att vara medlem i FOS Stockholms län och den medlemsnytta som erbjuds. Därefter följde Joakim Wickström från Livgardet och Madelen Berg från utbildningsgruppen Södertörn som båda berättade om hur Försvarsmakten (FM) arbetar med rekrytering och hur behovsbilden ser ut. Sammanfattningsvis deltar FM på flera mässor och event samt arrangerar egna event som Livgardets dag och Marinens dag. På det flesta av dessa arrangemang är de Frivilliga Försvarsorganisationerna (FFO) välkomna att delta och visa upp sig i ett större sammanhang. Till exempel så deltog FMCK, Bilkåren och Lottorna på Livgardets dag i höstas.

I de diskussioner som fördes under kvällen blev det tydligt att alla organisationer har sitt eget sätt att arbeta med rekrytering men intresset för att samverka är stort. En möjlighet är att fler FFO deltar på de stora event som FM ordnar och därmed visar upp den bred som vi tillsammans representerar. Fördelarna är många: signalvärde, enklare logistik, lägre kostnader, bredare marknadsföring och bättre effektivitet för att nämna några. Rent konkret kommer Joakim och Madelen lägga upp de mässor och event som FM planerar i FOS kalendarium. Då kan alla se vilka arrangemang som planeras och vilka som skulle passa den egna organisationen. Ett par är givna för alla FFO i Stockholms län: Aurora på Gärdet, Livgardets dag och Marinens dag.

I samband med rekrytering diskuterades utmaningen med att utbildningsprocessen är för långsam. I vissa fall kan det ta upp till 2,5 år från att man går med i en FFO till att man är färdigutbildad och kan tillträda sin befattning. Rekryteringsprocessen skapar kort sagt en tröskeleffekt som gör att många hinner tröttna innan de kommer ut i aktiv tjänst, speciellt de som är unga och otåliga. Samtidigt finns det ett spontanengagemang i samhället som blir synligt så fort det uppstår en kris som t.ex. skogsbränder, flyktingkriser eller eftersök av försvunna personer. Frågan är hur vi kan ta tillvara det engagemang som finns och kanalisera det till våra organisationer. En möjlighet är att man på ett strukturerat sätt samlar in namn och kontaktuppgifter för att sedan följa upp med information om det smörgåsbord av utbildningar vi tillsammans erbjuder. En bra början är grundutbildningen för att vara med i en Frivillig Resurs Grupp (FRG). Därifrån är sedan steget inte långt till att gå vidare och skaffa sig en specialistkompetens.

Kort sagt är det lättare att rekrytera människor som redan visat sitt engagemang och vilja till att hjälpa till. Vår utmaning är kunna erbjuda en relevant och konkret verksamhet som håller engagemanget uppe hos våra medlemmar. Både under utbildningstiden för en specialistbefattning och hela vägen fram till den dag man väljer att lämna in. För att lyckas med det behöver vi se till den stora bilden för hur vi tillsammans kan ta till vara det engagemang som finns i samhället för att lösa de gemensamma utmaningar vi står inför.

Självklart pratades det mycket mer än vad som återspeglas i denna korta sammanfattning. Bästa sättet att få veta mer är att själv delta på våra nätverksträffar. Du är varmt välkommen.

//danne

By |2017-03-08T12:44:09+02:00mars 3rd, 2017|Nätverksträff|0 Comments

Nätverksträff – Rekrytering & gemensamma events

Behovet av att rekrytera nya medlemmar till våra organisationer är konstant. Frågan är hur vi kan bli bättre och effektivare med att nå ut tillsammans. Vilka goda exempel finns det bland våra medlemsorganisationer? Vilka event planerar vi att genomföra under 2017. Hur skulle vi kunna sammarbeta?

Vi träffas som vanligt under trevliga former med högt i tak och intressanta diskussioner. Glöm inte att anmäla dig!

O.S.A: 2017-02-24

Anmälan: Anmäld dig här! Då platserna är begränsade gäller principen först till kvarn med prioritet för FOS egna medlemmar.

Välkommen!

Styrelsen FOS Stockholms län

 

 

By |2017-02-02T13:22:21+02:00mars 1st, 2017|0 Comments

Lyckat mingel på FOS nätverksträff

TF Ordförande Esther Meyer Malmborg hälsade de omkring 25 deltagarna från ett tiotal olika organisationer välkomna. Nätverksträffen inleddes med tre korta presentationer innan kvällens workshop på temat ”hur samverkar vi i händelse kris” började. Som vanligt när det är intressant och spännande går tiden alldeles för fort. Så även denna gång. 

I vanlig ordning inleddes nätverksträffen med nybakat bröd, goda pålägg och kaffe. Både nya och välbekanta ansikten minglade runt och hade det allmänt trevligt innan kvällens presentatörer Danne Eriksson FOS Stockholms län, Göran Dalin från Länsstyrelsen och Richard Buske från Sollentuna kommun tog plats på scenen. (Läs mer om deras presentationer längre ner). Deras presentationer blev en bra introduktion till kvällens frågeställning: samverkan och vår förmåga att hantera kriser i samhället.

Workshoppen
Efter de inledande presentationerna började workshopen med syfte att diskutera tre korta frågor:

 • Hur samverkar vi i dagsläget när det uppstår en kris i samhället?
 • Hur skulle vi vilja samverkan i framtiden?
 • Vad behöver vi lösa för att skapa en förändring?

Eftersom den gröna sidan är tydligt organiserad av försvarsmakten valde vi att fokusera på den civila sidan och hur vi organiserar oss genom tex länsstyrelsen eller kommunernas FRG i händelse av en kris. Diskussionerna tog snabbt fart och många intressanta, tänkvärda och inspirerade perspektiv blev synliga på alla de post-it lappar som användes. Efter ett intensivt workshoppande i olika gruppkonstellationer blev det dags för en summering av kvällen. Några av de frågeställningar som lyftes fram var:

Samverkan & organisation
– Det finns ett behov av ett forum/arena där de frivilliga försvarsorganisationerna kan samverka om både strategiska och praktiska saker. Är FOS en sådan arena? (ja!)
– Det finns ett behov av en struktur/organisation för att Länsstyrelse, kommuner och andra aktörer ska kunna efterfråga våra resurser, i synnerhet om skarpt läge uppstår. Vem kan ansvara för det?
– Avtal – vem skriver avtal med vem om vad?

Utbildning & resurser
– Utbildningsorganisation – det sker många olika utbildningar i olika regi. Kan vi bli effektivare? Kan vi göra det bättre? Motsvarar våra utbildningar de behov som finns?
– Olycklig incitamentsstruktur när resurser fördelas. Konkurrens istället för samverkan? Hur borde resurserna fördelas?
– Vilka hattar? Många är engagerade i flera organisationer, och i vissa fall kan en person ha flera olika uppdrag, vilket kan ge oförutsedda effekter vid höjd beredskap och till exempel mobilisering. Det finns behov av att förtydliga vad alla förväntas göra i skarpa lägen, så att inte viktiga funktioner blir obemannade.

Engagemang
– Varför går man med i någon av frivilligorganisationerna? Man vill engagera sig för att bidra och göra skillnad. Det är därför viktigt att personer som vill engagera sig får uppgifter som känns meningsfulla och att vi tar tillvara på allas engagemang på ett bra sätt. Speciellt när det uppstår en kris i samhället.
– Frivilligorganisationerna behöver överlag bli bättre på att engagera personer med annan bakgrund, till exempel med avseende på språk. Det finns absolut personer med olika språkbakgrund som är intresserade av att hjälpa till med olika uppgifter inom krisberedskap, men de verkar tveka inför att bli medlemmar i våra organisationer. Varför?
– Frivilligorganisationerna har ett lysande tillfälle att visa framfötterna i samband med MSBs satsning där allmänheten uppmanas ha en egen krisberedskap som sträcker sig åtminstone 72 timmar. Här behöver vi samverka med MSB och även samarbeta mellan organisationerna.

Några ytterligare frågor diskuterades efter presentationen, bland annat hur vi hanterar spontanfrivilliga på ett bra sätt, möjligheter till samövning med mera.

Slutsats från nätverksträffen
En slutsats av workshopen är att det finns ett stort behov av att diskutera en mängd olika frågor. Frågor som väcker nya frågor. Men det är en början. Utan samsyn är det svårt att komma vidare och utveckla vår samverkan och förmåga att hantera kriser i samhället. Samtidigt finns det otroligt mycket kunskap, erfarenheter och driv inom våra organisationer. Både när det gäller teori och praktik. Därför är viktigt att vi fortsätter att träffas, bli inspirerade och lära av varandra. Missa inte nästa nätverksträff på tema rekrytering. Du hittar mer info här.

Kvällens presentationer & presentatörer
Göran Dahlin arbetar på Länsstyrelsen i Stockholms län på avdelningen för samhällsskydd och beredskap. Han presenterade vant en kort historik över länsstyrelsen, dess uppgifter i allmänhet och inom krisberedskapen i synnerhet, och inte minst hur detta arbete utvecklats över tid.  Göran betonar hur viktiga frivilliginsatser är för att stärka upp myndighetens arbete i händelse av ett skarpt läge. Inom länsstyrelsen pågår ett intensivt arbete med att anpassa organisationen och arbetssättet till de nya uppgifter man fått från regeringen, där större fokus läggs på ett nytt civilt försvar. Detta arbete är långsiktigt och ska vara på plats år 2020. Du kan läsa mer om Länsstyrelsens arbete här.

Richard Buske är säkerhetschef på Sollentuna kommun sedan sex år. Richard berättade att säkerhetsarbetet inom en kommun är mångfacetterat och berör såväl räddningstjänst som de kommunalt ägda bolagen, bland annat bostadsbolagen och energibolagen. Säkerhetsavdelningen sorterar direkt under kommundirektören. Inom den frivilliga försvarsverksamheten märker Sollentuna ut sig som en kommun med mycket stort engagemang och flera mycket livaktiga organisationer i kommunen. Det är ingen slump. Richard berättar att detta intensiva samarbete intensifierades omkring år 1986 då engagerade som även hade uppdrag inom dåvarande den brandkåren knöt frivilligorganisationernas arbete tätare till kommunen. Sollentuna har stark FRG-verksamhet där flera organisationers kompetenser finns representerade. Läs mer om hur de genomförde en stor krisövning i Sollentuna här.

//L&D

*********************

By |2017-03-08T12:46:05+02:00februari 7th, 2017|Nätverksträff, Okategoriserade|0 Comments

Nätverksträff – Samverkan & vår förmåga att hantera kriser

Vad händer när en kris i samhället uppstår? Vilka är vi som är engagerade, vem gör vad och på uppdrag av vem? Hur organiserar vi oss? Hur sker alla kommunikation och koordinering? Vad fattas och vad kan vi göra bättre?

Frågorna är många och möjligheterna ännu fler. Låt oss träffas under trevliga former och prata mer om hur de frivilliga försvarsorganisationerna tillsammans kan bli en ännu effektivare resurs när det uppstår en kris eller händer något oförutsett. Ta gärna med dig en engagerad kompis. Glöm inte att anmäla er!

O.S.A. 2017-01-27
Anmälan: Anmäl dig här.
Då platserna är begränsade gäller principen först till kvarn med prioritet för FOS egna medlemmar.

Varmt välkommen!
Styrelsen FOS Stockholms län

 

By |2017-01-05T11:11:35+02:00februari 1st, 2017|0 Comments