Verksamhet

/Verksamhet

 Frivilliga försvarsorganisationer engagerar sig i krisberedskapsveckan

Frivilliga försvarsorganisationer med civila uppdrag (14 av 18 FFO) har fått extra medel av MSB för att på olika nivåer arbeta med krisberedskapsveckan.

Bidraget öppnar upp för möjligheten att genomföra aktiviteter under krisberedskapsveckan, exempelvis i samverkan med kommuner, länsstyrelser och andra frivilliga försvarsorganisationer.

Möjlighet skapas även för rekrytering av nya frivilliga till organisationernas respektive verksamheter – en mycket viktig resurs inom ramen för totalförsvarets beredskap.

Samverka med de frivilliga försvarsorganisationerna 

Vill ni komma i kontakt med försvarsorganisationerna för frågor eller funderingar som rör deras verksamheter, eller ser ni möjligheter till samverkan under krisberedskapsveckan?

Om ni inte redan är i kontakt med de olika organisationerna, så hittar ni länkar till respektive organisations hemsida och deras kontaktuppgifter på www.frivilligutbildning.se/kontakt.

Möjlighet finns även att kontakta projektledarna nedan för att få hjälp.

Försvarsorganisationernas planerade aktiviteter 

På hemsidan www.frivilligutbildning.se arbetar vi för att från slutet av april kunna lägga upp exempel på aktiviteter som de frivilliga försvarsorganisationerna genomför runt om i landet. (Ni kan självklart även lägga in aktiviteter i FOS kalendariet här! /red FOS.)

Håll gärna utkik där för lite tips och idéer!

Vilka aktiviteter planerar ni att genomföra?

Tipsa oss gärna så hjälper vi till att sprida informationen vidare i våra kanaler.

Lycka till med all planering och hör av er om ni har frågor eller funderingar.

God planering inför krisberedskapsveckan!

Ylva de Val

Röda Korset

Fokus på samordning av de frivilliga försvarsorganisationernas gemensamma aktiviteter

ylva.deval@redcross.se

08-452 46 20
070- 285 4619

 

Viktoria Asp

Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet på Försvarshögskolan

Fokus på att ta fram gemensam information och presskit m.m. till de frivilliga försvarsorganisationerna

viktoria.asp@fhs.se

08 – 553 427 65
0729-74 85 19

 

By |2018-03-02T10:34:17+02:00mars 2nd, 2018|Nytt från verksamheten, Verksamhet|0 Comments

Återrapportering från rekryteringsrådet

Hej!
Här kommer en återrapportering från Rekryteringsrådet, Livgardesgruppen, kring årets verksamhet. Det har skett en hel del rekryteringsaktiviteter där många Frivilliga Försvarsorganisationer varit inblandade. Faktum är att den specialistkompetens som finns i våra organisationer utgör en stor och viktig del av hemvärnet och den nationella skyddsstyrkan. Inför 2018 pågår det ett samarbete mellan FOS Stockholms län och Rekryteringsrådet för att öka effektiviteten och samordningen kring alla rekryteringsaktiviteter. Intresserad av att delta eller vill du veta mer? Hör av dig antingen till FOS Stockholms län eller Joakim på Livgardesgruppen.

//red.

PS. Bilden är tagen utanför de Frivilliga Försvarsorganisationernas tält på Försvarets dag, Gärdet, under Aurora.

Rekrytering under året 2017

2017 närmar sig sitt slut och det har bjudit på många rekryteringsaktiviteter. Under året har Livgardesgruppens rekryteringsråd genomfört 15 större rekryteringsevent enskilt eller tillsammans med övriga enheter och förband i Stockholmsregionen.

Livgardesgruppens rekryteringsråd består av en ordförande, kravställare från våra fyra hemvärnsbataljoner, hemvärnssoldater och tillika yrkesinformatörer efter en genomförd yrkesinformatörsutbildning, representanter från de frivilliga försvarsorganisationerna i Stockholmsområdet, representanter från Livgardet samt undertecknad från Livgardesgruppen.

Dagens personalförsörjning av det svenska försvaret bygger på ett system med både frivillighet och plikt. Skyldigheterna i lagen gäller lika för både kvinnor och män. Sommaren 2010 bestämde riksdagen att delar av lagen om totalförsvarsplikt skulle vara vilande. Men regeringen kunde bestämma att de ska införas igen om det är nödvändigt av beredskapsskäl. Ett sådant beslut fattade regeringen i december 2014. Då beslutade regeringen att ge Försvarsmakten rätt att kalla in värnpliktig personal till repetitionsutbildning. I och med beslutet aktiverades en del av den vilande plikten.

I mars 2017 fattade regeringen beslut om att aktivera de övriga delarna av plikten som fortfarande var vilande. Då bestämde regeringen att återinföra skyldigheten att mönstra och tjänstgöra i försvaret. Regeringens beslut innebär att Rekryteringsmyndigheten återigen ska kalla till mönstring och skriva in lämpliga personer till grundutbildning med värnplikt[1].

Märk väl att grunden till Försvarsmaktens personalförsörjning fortfarande ska bygga på frivillighet. Plikten är endast ett komplement till det frivilliga åtagandet. Den återinförda plikten har resulterat i en mer omfattande mediabevakning av Försvarsmakten som myndighet. Det ser vi som positivt och uppmuntrar fortsatt mediebevakning. Det har skett ett antal intervjuer/nyhetsinslag från media, bl.a. Sveriges Radio, Ekot, lokaltidningar och andra medieaktörer.

Tillsammans med de övriga rekryteringsaktiviteterna som våra hemvärnsförband genomför, oftast kompanivis, skapar vi attraktion för Försvarsmakten i allmänhetens ögon. Den attraktionen ska sedan omformas till ett engagemang eller en anställning i Försvarsmakten. Erfarenheten visar det görs bäst i det personliga mötet, ett möte där allmänheten får träffa och prata med soldater. “Syns man inte, så finns man inte” är ett begrepp som obönhörligen dyker upp i sådana här sammanhang. 

Jag vill passa på att tacka alla som är en del i rekryteringsarbetet, från cheferna i bataljonerna till soldaterna och våra yrkesinformatörer. Det är tillsammans som vi löser våra ålagda uppgifter!

En lista på genomförda aktiviteter under 2017:

 • MC-mässan 26-29 januari
 • Vildmarksmässan 10-12 mars
 • SM-innebandy 22 april
 • Maskinexpo 18-20 maj
 • Gärdesloppet 25 maj
 • Veterandagen 29 maj
 • Nationaldagsfirande, Golfängarna 6 juni
 • Skärgårdsbåtens dag, Vaxholm 7 juni
 • Tough Viking 26 augusti
 • Marinens dag, Berga 2 september
 • Comiccon 15-17 september
 • FMÖ Aurora17 21-26 september
 • Försvarsdagen på Gärdet 24 september
 • Rekryteringskampanj – Fältkockar 14 & 16 november
 • Fitnessfestivalen 1-3 december

Joakim Wickström
Rekryteringskoordinator
Livgardesgruppen

[1] http://www.rekryteringsmyndigheten.se/plikten-idag/kort-om-den-nya-lagen/

By |2017-12-19T15:11:28+02:00december 19th, 2017|Nytt från verksamheten, Verksamhet|0 Comments