Reportage från övningar

/Reportage från övningar

Försvarsmaktens bidra till det goda landet

Genom åren har han utbildat runt 900 elever under prova på-helger, så kallade Military Weekends. Elever som är uppväxta på olika ställen, är av olika kön och som tror på helt olika saker. Nu kommer Johan Nyströms och hans engagemang i Military Weekend att belysas i dokumentärserien ”Det goda landet”.

​Under Military Weekend som anordnas av Försvarsutbildarna får de deltagande eleverna under en helg prova på hur det är att vara soldat. Ett 20-tal deltagare samlas då vid varje tillfälle och lever i ett logement med nya människor och med ständigt schemalagda aktiviteter.

Även om alla har sökt till kursen frivilligt är det grupper med varierad bakgrund som bildas vid dessa tillfällen. Vanligen är det runt 50 procent deltagare med utländsk bakgrund samt lika många kvinnor som män.

Detta var en av anledningarna till att Johan och hans engagemang i Military Weekend hamnade i fokus när SVT ville ha med Försvarsmakten i den nya dokumentärserien ”Det goda landet”. I serien skildras hur olika delar av samhället har berörts av migration och integration.

— Jag kände direkt när jag kom i kontakt med regissören att vi kan visa att alla är jämlika i Försvarsmakten på ett trovärdigt sätt. Vi ser på personer utifrån dess egenskaper och agerande, inte utifrån var man kommer ifrån eller var man är uppväxt, menar Johan Nyström.

”Jag vill bli som dom”

Som ung var han själv en del av de frivilliga försvarsorganisationerna och kom i kontakt med dessa främst genom sitt intresse av att röra sig i skog och natur. Under de olika lektionerna undervisades han i bland annat försvars- och säkerhetspolitik.

— Officerarna som vi hade som instruktörer berättade om Försvarsmaktens roll på ett väldigt bra och trovärdigt sätt och förhoppningsvis får ungdomarna jag nu träffar en liknande upplevelse. När de lämnar helgen efter kontakten med mig, och de specialistofficerare som medverkat, ska eleverna tänka ”jag vill bli som dom”.

Även om eleverna under Military Weekend själva har visat intresse för Försvarsmakten har Johan genom åren noterat att deras uppfattning om Försvarsmaktens uppdrag ofta inte stämmer överrens med verkligheten.

— Bilden har de ofta fått från hur militärer framställs i amerikanska krigsfilmer så deras kunskap om hur det funkar i svenska Försvarsmakten är liten. Därför är det viktigt för mig som instruktör att berätta varför vi gör allt det vi gör och att det i slutändan handlar om att skydda vår frihet och vårt sätt att leva. Nio av tio skulle jag säga får en positiv upplevelse om Försvarsmaktens uppdrag efteråt, ibland ser jag till och med wow-reaktioner, berättar major Nyström.

Han ser också direkta fördelar med att personer med varierande bakgrund tillsammans ställs inför en uppgift.

— En grupp av personer med olika bakgrund är värdefull kopplat till bland annat problemlösning. De kan angripa problemet utifrån olika tankesätt. Sett i det längre perspektivet är det också viktigt med olika kulturella och språkliga kunskaper med tanke på Försvarsmaktens internationella uppdrag. Men det kan även handla om insatser i Sverige, vi lever i ett geografiskt stort landområde med mycket stora miljövariationer från norr till söder.

Hur ser deltagarna på en eventuell framtid i Försvarsmakten?

— De ungdomar jag kommer i kontakt med har ofta en sund kritisk inställning till sin omgivning och valfrihet är en viktig del av deras liv. De vill komma långt i karriären och värderar lön och utvecklingsmöjligheter högt. Därmed kommer de ställa sig frågan om en karriär i Försvarsmakten gagnar dem istället för att plugga.

Johan är därför noga med att påpeka att en karriär i Försvarsmakten och långsiktighet inte behöver vara en motsats.

— Soldatyrket är ett livsstilsyrke mer än ett livstidsyrke. I Försvarsmakten får man ju en stor kunskap och lär känna sig själv på ett helt unikt sätt. Man ställs inför svårigheter tillsammans med andra och löser problem som ger erfarenheter som inte går att hitta på andra ställen. Sedan är jag väl medveten om att ungdomarna inte kommer svälja det jag säger rakt av. Därför är det viktigt att berätta utifrån mina egna exempel och erfarenheter.

Att genomföra Military Weekend innebär också en stor omställning för många, en omställning och stress som kan liknas vid den som upplevs av rekryter som påbörjar den militära grundutbildningen.

— Man får ju praktisera det man kallar för inryckningspedagogik direkt och få dem att tänka på laget före jaget. Sedan är det viktigt att vi hela tiden förklarar varför vi gör allt det vi gör. Allt ifrån varför vi bäddar sängen prydligt till att vi repeterer vissa moment. Under helgen är deras utvecklingskurva mycket brant men för att vilja göra något måste man se varför det är viktigt, säger Johan Nyström

Avsnittet i TV-serien heter major Nyström. Är du nöjd med hur du själv framställs?

— Jag framstår nog som lite mer barsk än vad jag egentligen är. Ju äldre vi blir desto mer trygga blir vi i oss själva, självinsikten ökar. Men på det stora hela är jag riktigt nöjd. Budskapet som jag vill förmedla kommer fram på ett bra och trovärdigt sätt, säger Johan Nyström.

Avsnittet ”Major Nyström” sändes i SVT 1 den 14 februari klockan 22.00 och finns att se på https://urplay.se/program/203927-det-goda-landet-major-nystrom

Källa: Inlägget är hämtat från Livgardesgruppens hemsida https://hemvarnet.se/om-organisationen/hemvarnsforbanden/nyheter/1381/12684

 

By |2018-02-26T08:06:20+02:00februari 26th, 2018|Reportage från övningar, Utbildning|0 Comments

Försvarsmaktsövning Aurora 17

Vem har kunnat undgå att Försvarsmakten genomförde en stor övning under hösten? FMÖ Aurora 17 var den första försvarsmaktsövningen och den största nationella övningen på mer än 20 år.

Riksdagen har tydligt aviserat att försvaret av Sverige ska stärkas. Ett syfte med Aurora 17 var att samöva stridskrafterna för att öka den gemensamma förmågan att möta ett angrepp mot Sverige. Samtidigt var övningen också en viktig signal till vår omgivning att vi är beredda att försvara Sverige. Aurora 17 ska bidra till att bygga ett starkare försvar och öka Sveriges och Försvarsmaktens samlade förmåga att möta ett angrepp mot Sverige[1].

Under veckorna 738-739 övade 24.hvbat och 26.hvbat i centrala delar av Stockholm som ett led i Aurora 17. Våra hemvärnsförband samt delar ur Livbataljonen var de enda som övade och syntes innerstaden under hela övningen. Social patrols (sociala patruller) genomfördes i centrala delar av Stockholm i syfte att visa närvaro och tydligt signalera att vi försvarar huvudstaden i tider av fred och ofred. Med höjda försvarsanslag från regeringen vill försvarsminister Peter Hultqvist skicka en viktig säkerhetspolitisk signal och det gjordes i samband med försvarsmaktsövningen Aurora 17.

Under övningen Aurora 17 har det uppmärksammats en del brister såväl i den skarpa verksamheten som i den fredsmässiga verksamheten. Brister var förväntade efter att så pass lång tid förflutit sedan senaste försvarsmaktsövning. Detta ska nu sammanställas och överlämnas högre upp i ledningen för utvärdering. Utbildningsbehov har och kommer alltid att finnas, skillnaden att vi nu vet bättre på vad vi ska lägga fokus på under framtida övningar. Sammantaget ger det en ökad trovärdighet då vi identifierar våra styrkor och brister som åtgärdas dessa allteftersom.

Hälsningar

Joakim Wickström
Rekryteringskoordinator
Livgardesgruppen

[1] http://www.forsvarsmakten.se/sv/var-verksamhet/ovningar/aurora-17/

By |2017-12-19T14:48:22+02:00december 19th, 2017|Reportage från övningar|0 Comments

Aurora 2017 – Rapport från Gärdet

Under den stora försvarsövningen Aurora 17, så inbjöd Försvarsmakten till, Försvarsmaktens dag på Gärdet i Stockholm. Där kunde allmänheten få stifta bekantskap med alla olika delar som Försvarsmakten har och besitter. Det var allt ifrån dyktankar, pansarvagnar och båtar, till flygplan. Storstockholms brandförsvar var också med på ett hörn. Sedan var samtliga frivilligorganisationer representerade via FOS på den gröna sidan och via MSB på den civila sidan. Det var här som Civilförsvarsförbundet Stockholm kom in på ett hörn. Vi blev inbjudna att stå hos MSB tillsammans med Bilkåren och Svenska Blå Stjärnan.

Vi var en trupp på två personer som var vid Gärdet redan kl 0730 på söndagsmorgonen. Vi skulle ju ändå samlas klockan 8. Det visade sig snabb vara en liten miss. Vi kom till en beväpnad postering som talade om att området var avspärrat, om man inte hade rätt behörighetskort med sig. Även om han skulle släppa in oss, skulle vi inte komma så långt innan nästa postering skulle plocka upp oss. Vi fick då kontakt med Cecilia, som även var MSBs huvudansvarig för tältet. Hon fick en trevlig promenad upp till oss och vi fick sedan komma in utan problem.

Väl nere vid det stora vita tältet (varför nu allt civilt måste vara så vitt) blev vi tilldelade ett hörn, som sedan växte till en kortsida. I vanlig ordning hade vi med oss massor av material i form av informationsblad och även stora delar av en krislåda. Framåt klockan 9 kom bilkåren och strax senare även Svenska Blå Stjärnan. Vi samsades om utrymmet och fick även informationsblad ifrån FOS, att spinna vidare på, så vi kunde rekrytera frivilliga till någon av de 18 organisationerna. Precis innan klockan 11 när allt skulle börja, så fick vi även förstärkning av två stycken ifrån Svenska Lottakåren.

I tältet så fanns bland annat MSB, Livsmedelsverket, Migrationsverket och Länsstyrelsen i Stockholm. Vi gick runt och tittade på varandras upplägg och knöt lite nya kontakter och hälsade på gamla bekanta.

Under dagen så pratade vi massor om hemsäkerhet, hur man hittar saker till sin krislåda och vad man redan har hemma. Varje ny människa man pratade med, var en ny upplevelse och vi lärde oss saker åt båda hållen. Detta varvades med uppvisningar i form av överflygning med JAS, Fallskärmshoppare, luftlandsättning med helikopter och fältartisterna som sjöng och spelade. Det var en lång dag med många intryck och enligt utsago 80 000 besökare. Vädret höll sig väl och det mesta av vårt material tog slut. Så även Försvarsmaktens vatten och bananer.

Daniel Andersson & Malin Grentzelius

By |2017-09-26T07:09:54+02:00september 26th, 2017|Events, Reportage från övningar|0 Comments

Sollentuna kommun och frivilliga i stor krisövning

Lördag 26 november samlades över 60 personer på Utbildning Silverdal för en gemensam krisövning med kommunens grupp för krisstöd till drabbade, POSOM (psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor och katastrofer), och Frivilliga Resursgruppen (FRG) Sollentuna. Allt under ledning av kommunens säkerhetsavdelning. Scenariot var en olycka som inträffade på ett ungdomsdisco där flera människor skadades allvarligt, något som krävde ett brett samarbete mellan de olika aktörerna.

Dagen började med en kort presentation av dagens ramar, de involverade organisationerna och deras uppgifter. Sen fick deltagarna bekanta sig med varandra. Några hade träffats tidigare men för många var det ett första möte, en stor utmaning när man visste att man snart ska lösa stressiga och utmanande situationer tillsammans. Men deltagarna hittade snabbt tonen, över en kopp kaffe pratades om allt mellan himmel och jord, från spänningen inför dagens uppgift till mer privata samtal kring gemensamma fritidsintressen. Sen kom ett telefonsamtal från säkerhetschefen om att en olycka hade inträffat på ett ungdomsdisco med okänt skadeläge, och övningen drog igång.

Först aktiverades POSOM som snabbt inrättade en mottagningsstation på Utbildning Silverdal för de många anhöriga som började strömma till. När de insåg att det kom långt flera än de hade kapacitet att ta hand om, samt att kommuninvånare som ville hjälpa till började dyka upp, bad de om assistans. Sollentuna kommuns säkerhetschef Richard Buske drog då fram sitt trumfkort – kommunens frivilliga krisberedare. Med ett samtal till FRG-ansvariga anlände snabbt förstärkning till platsen. Men, som det sannolikt blir i verkligheten, så var det inte så många frivilliga som kunde komma direkt. Detta gjorde att POSOM-FRG-styrkan var något underdimensionerad för uppgiften i början, men trots lättare kaos så löste de involverade uppgiften med bravur.

Richard Buske ger de medverkande beröm. “Jag tycker de löste utmaningarna på bra och kreativa sätt. Själva definitionen på en kris är att vardagliga arbetssätt rubbas och ordinarie resurser inte räcker till. Då måste man samarbeta och tänka utanför boxen. Att över 60 personer avsätter en hel lördag på första adventhelgen för att öva tillsammans och lära känna varandra och bli trygg på varandras roller, gör mig varm i hjärtat. Att så många kommuninvånare och tjänstemän vill göra nytta för samhället, att de offrar sin fritid, gör mig ödmjuk inför min roll som ytterst ansvarig för kommunens säkerhet. Och det ger mig en trygghet att veta att jag har så många som skulle ställa upp om det behövs.”

Detta håller även POSOM med om. “Vi fick testa vår egen organisation, det var jättenyttig. Men vi är inte så många, vi hade inte klarat av uppgiften om det inte vore för det stöd vi fick från FRG,” säger POSOM-chef Lena Moseley, till vanligt enhetschef på socialtjänsten. ”När det kommer ett stort antal personer som är drabbade och i behov av krisstöd i form av samtal, trygghet eller praktisk hjälp, så kräver det resurser. Kommunens resurser räcker till vardagshändelser, men händer något särskilt så växer ofta behovet till att bli större än det vi kan bemöta. Då är det tryggt att vi har extraresurser att kalla in, så vi kan prioritera våra resurser till det vi ska göra. Ett samarbete med FRG är nödvändigt i en större eller mer långvarig händelse.”

/Sonja Sun Johnsen

Källa: Sollentuna kommun

Foto FRG Sollentuna

Om POSOM:
POSOM är en resurs för ”psykiskt och socialt omhändertagande” av människor vid olyckor och katastrofer när de ordinarie resurserna inte räcker till eller inte kan nås. POSOM är främst en resurs vid fredstida katastrofer, men skall ha motsvarande uppgifter i händelse av beredskaps- eller krigstillstånd och ska bistå katastrofdrabbade ifråga om nödvändiga och akuta sociala behov.  POSOM kan inkallas direkt av räddningsledare, polisinsatschef eller kommunens säkerhetschef när inträffad händelse inte är av den omfattningen att kommunens krisledning inkallats. I dessa fall verkar POSOM direkt under sin ledningsgrupp.

Om FRG:
FRG står för Frivilliga Resursgruppen och består av frivilliga som kommunledningen kan kalla in när något extraordinärt hänt och de ordinarie resurserna inte räcker till. FRG kan t.ex. användas till assistans vid evakueringar, information, administration och andra praktiska uppgifter. Alla kan gå med i FRG efter att ha genomgått en kostnadsfri grundkurs och medlemmarna erbjuds därefter fortbildning i bl.a. ledarskap och kriskommunikation, även detta oftast kostnadsfritt. FRG spelade en avgörande roll under den stora skogsbranden i Västmanland. FRGs syfte är att utbilda och fortbilda frivilliga med anknytning till kommunen, och som kan och vill göra en extra insats. FRG bygger helt på frivillighet, ingen jour eller tjänstgöringsplikt ingår. Alla över 18 år kan gå med i FRG. Vill du gå med i FRG? Läs mer på www.frgsollentuna.se och https://www.facebook.com/frgsollentuna, eller skicka ett mejl till info@frgsollentuna.se

Om Sollentuna kommuns krisberedskap
 Läs mer på https://www.sollentuna.se/sv/kommun–politik/sakerhet-och-trygghet/krisberedskap-och-samhallsskydd/

By |2017-01-07T13:46:51+02:00januari 7th, 2017|Reportage från övningar|0 Comments