Okategoriserade

/Okategoriserade

Den 29 Mars hade FOS Stockholmslän årsmöte. Detta genererade en ny styrelse bestående av Malin Grentzelius (Ordf), Ulf Engström (sekreterare) och Eva Holmquist. Senare Adjungerades Lars Samuelsson. Vi söker även fler som vill adjungeras in i styrelsen

By |2021-04-17T00:14:36+02:00april 17th, 2021|Okategoriserade|0 Comments

Nu drar den andra stormen in över Sverige på kort tid, stormen Jan!

Hur väl förberedd är du för ett längre strömavbrott? Klarar du dig utan vatten och värme en längre tid? Några av de som blev av med strömmen i Norrtälje har fortfarande inte fått tillbaka den efter stormen Alfrida. Det skapar problem med att hålla kylan borta och få vardagen att fungera när allt slutar fungera. Hur tänker du kring din och din familjs krisberedskap? Vilka är era sårbarheter? Har ni det ni behöver för att klara er själva utan el i en vecka trots att det är vinter?
Många av våra frivilliga försvarsorganisationer föreläser om just krisberedskap som tex Försvarsutbildarna, Civilförsvarsförbundet och Lottakåren.
Det finns även mycket bra information om krisberedskap på Dinsäkerhet.se, I appen krisberedskap finns listor och bra tips om hur du kan antingen starta upp din krisberedskap eller utöka den så du bli bättre förberedd.
/Malin
FOS Stockholms län
By |2019-01-11T06:10:51+02:00januari 11th, 2019|Debatt, Okategoriserade|0 Comments

Lyckat mingel på FOS nätverksträff

TF Ordförande Esther Meyer Malmborg hälsade de omkring 25 deltagarna från ett tiotal olika organisationer välkomna. Nätverksträffen inleddes med tre korta presentationer innan kvällens workshop på temat ”hur samverkar vi i händelse kris” började. Som vanligt när det är intressant och spännande går tiden alldeles för fort. Så även denna gång. 

I vanlig ordning inleddes nätverksträffen med nybakat bröd, goda pålägg och kaffe. Både nya och välbekanta ansikten minglade runt och hade det allmänt trevligt innan kvällens presentatörer Danne Eriksson FOS Stockholms län, Göran Dalin från Länsstyrelsen och Richard Buske från Sollentuna kommun tog plats på scenen. (Läs mer om deras presentationer längre ner). Deras presentationer blev en bra introduktion till kvällens frågeställning: samverkan och vår förmåga att hantera kriser i samhället.

Workshoppen
Efter de inledande presentationerna började workshopen med syfte att diskutera tre korta frågor:

  • Hur samverkar vi i dagsläget när det uppstår en kris i samhället?
  • Hur skulle vi vilja samverkan i framtiden?
  • Vad behöver vi lösa för att skapa en förändring?

Eftersom den gröna sidan är tydligt organiserad av försvarsmakten valde vi att fokusera på den civila sidan och hur vi organiserar oss genom tex länsstyrelsen eller kommunernas FRG i händelse av en kris. Diskussionerna tog snabbt fart och många intressanta, tänkvärda och inspirerade perspektiv blev synliga på alla de post-it lappar som användes. Efter ett intensivt workshoppande i olika gruppkonstellationer blev det dags för en summering av kvällen. Några av de frågeställningar som lyftes fram var:

Samverkan & organisation
– Det finns ett behov av ett forum/arena där de frivilliga försvarsorganisationerna kan samverka om både strategiska och praktiska saker. Är FOS en sådan arena? (ja!)
– Det finns ett behov av en struktur/organisation för att Länsstyrelse, kommuner och andra aktörer ska kunna efterfråga våra resurser, i synnerhet om skarpt läge uppstår. Vem kan ansvara för det?
– Avtal – vem skriver avtal med vem om vad?

Utbildning & resurser
– Utbildningsorganisation – det sker många olika utbildningar i olika regi. Kan vi bli effektivare? Kan vi göra det bättre? Motsvarar våra utbildningar de behov som finns?
– Olycklig incitamentsstruktur när resurser fördelas. Konkurrens istället för samverkan? Hur borde resurserna fördelas?
– Vilka hattar? Många är engagerade i flera organisationer, och i vissa fall kan en person ha flera olika uppdrag, vilket kan ge oförutsedda effekter vid höjd beredskap och till exempel mobilisering. Det finns behov av att förtydliga vad alla förväntas göra i skarpa lägen, så att inte viktiga funktioner blir obemannade.

Engagemang
– Varför går man med i någon av frivilligorganisationerna? Man vill engagera sig för att bidra och göra skillnad. Det är därför viktigt att personer som vill engagera sig får uppgifter som känns meningsfulla och att vi tar tillvara på allas engagemang på ett bra sätt. Speciellt när det uppstår en kris i samhället.
– Frivilligorganisationerna behöver överlag bli bättre på att engagera personer med annan bakgrund, till exempel med avseende på språk. Det finns absolut personer med olika språkbakgrund som är intresserade av att hjälpa till med olika uppgifter inom krisberedskap, men de verkar tveka inför att bli medlemmar i våra organisationer. Varför?
– Frivilligorganisationerna har ett lysande tillfälle att visa framfötterna i samband med MSBs satsning där allmänheten uppmanas ha en egen krisberedskap som sträcker sig åtminstone 72 timmar. Här behöver vi samverka med MSB och även samarbeta mellan organisationerna.

Några ytterligare frågor diskuterades efter presentationen, bland annat hur vi hanterar spontanfrivilliga på ett bra sätt, möjligheter till samövning med mera.

Slutsats från nätverksträffen
En slutsats av workshopen är att det finns ett stort behov av att diskutera en mängd olika frågor. Frågor som väcker nya frågor. Men det är en början. Utan samsyn är det svårt att komma vidare och utveckla vår samverkan och förmåga att hantera kriser i samhället. Samtidigt finns det otroligt mycket kunskap, erfarenheter och driv inom våra organisationer. Både när det gäller teori och praktik. Därför är viktigt att vi fortsätter att träffas, bli inspirerade och lära av varandra. Missa inte nästa nätverksträff på tema rekrytering. Du hittar mer info här.

Kvällens presentationer & presentatörer
Göran Dahlin arbetar på Länsstyrelsen i Stockholms län på avdelningen för samhällsskydd och beredskap. Han presenterade vant en kort historik över länsstyrelsen, dess uppgifter i allmänhet och inom krisberedskapen i synnerhet, och inte minst hur detta arbete utvecklats över tid.  Göran betonar hur viktiga frivilliginsatser är för att stärka upp myndighetens arbete i händelse av ett skarpt läge. Inom länsstyrelsen pågår ett intensivt arbete med att anpassa organisationen och arbetssättet till de nya uppgifter man fått från regeringen, där större fokus läggs på ett nytt civilt försvar. Detta arbete är långsiktigt och ska vara på plats år 2020. Du kan läsa mer om Länsstyrelsens arbete här.

Richard Buske är säkerhetschef på Sollentuna kommun sedan sex år. Richard berättade att säkerhetsarbetet inom en kommun är mångfacetterat och berör såväl räddningstjänst som de kommunalt ägda bolagen, bland annat bostadsbolagen och energibolagen. Säkerhetsavdelningen sorterar direkt under kommundirektören. Inom den frivilliga försvarsverksamheten märker Sollentuna ut sig som en kommun med mycket stort engagemang och flera mycket livaktiga organisationer i kommunen. Det är ingen slump. Richard berättar att detta intensiva samarbete intensifierades omkring år 1986 då engagerade som även hade uppdrag inom dåvarande den brandkåren knöt frivilligorganisationernas arbete tätare till kommunen. Sollentuna har stark FRG-verksamhet där flera organisationers kompetenser finns representerade. Läs mer om hur de genomförde en stor krisövning i Sollentuna här.

//L&D

*********************

By |2017-03-08T12:46:05+02:00februari 7th, 2017|Nätverksträff, Okategoriserade|0 Comments