Loading...
FOS Stockholms län 2017-07-13T10:53:43+00:00

Frivilliga försvarsorganisationer behövs!

I Sverige finns 18 frivilliga försvarsorganisationer som bidrar till landets civila och militära försvar. Organisationerna rekryterar och utbildar frivilliga för uppgifter inom försvaret och bidrar till att höja landets beredskap för att hantera kriser och de extraordinära situationer som kan uppstå. Av dessa 18 organisationer är för närvarande 15 medlemmar i FOS Stockholms län. Längre ner på webbplatsen kan du läsa om Sveriges frivilliga försvarsorganisationer, vad vi gör och hur du själv kan engagera dig i någon organisation. Genom att klicka på plussen kan du också läs mer FOS i Stockholms län och varför vi har tagit fram denna webbplats.

Frivilliga Försvarsorganisationernas Samarbetskommitté (FOS) i Stockholms län är en regional paraplyorganisation för lokala avdelningar av frivilliga försvarsorganisationer, med verksamhet inom Stockholms län.

FOS i Stockhoms län erbjuder en mötesplats där medlemmar i olika frivilliga försvarsföreningar träffas över föreningsgränserna, och möjliggör samarbete i gemensamma frågor, samt kan vara ett gemensamt språkrör mot externa parter som t.ex. myndigheter eller kommuner.

Aktiviteterna utgår från medlemmarnas intressen och kan vara kurser, föreläsningar, medlemsmöten, infoträffar eller gemensamma rekryteringstillfällen.

Denna webbplats och vår närvaro i sociala media är en del av FOS i Stockholms läns arbete för att skapa synlighet och bidra till samverkan mellan de frivilliga försvarsorganisationerna. Hör av dig till oss i styrelsen om du har några synpunkter eller förbättringsförslag.

Vill din frivilliga försvarsorganisation bli medlem, eller är du osäker om din organisation redan är medlem? Klicka här för att komma till medlemssidan eller kontakta oss på: info@fosstockholmslan.se så hör vi av oss. Medlemsavgiften för en organisation är 100 kr per år och betalas in på plusgiro 39 22 50 – 7.

När en organisation är medlem i FOS får organisationens medlemmar automatiskt tillgång till de aktiviteter som FOS arrangerar.

Vårt uppdrag
Samordna, samverka och utveckla frivilligorganisationernas gemensamma strävan, att vara en kompetent resurs som rekryterar, utbildar och tränar medlemmar för att kunna lösa uppgifter när det uppstår kriser i samhället i egen eller andras regi. 

Vår vision
Vara den arena där frivilligorganisationerna och dess medlemmar kan mötas över organisationsgränserna, samverka och utvecklas tillsammans.

Vara den röst och självklara samtalspartnern som företräder organisationerna i Stockholms län.

Skapa synlighet
Vår roll är att koordinera och att sprida information om det som händer i nätverket (vad vi gör och hur man kan delta) och organisationernas gemensamma uppdrag (varför vi finns till och vilka resultat vi uppnått).

Bygga nätverk
Vi skapar tillfällen för att mötas, samverka och utbyta erfarenheter. Tillsammans blir vi effektivare och starkare.

Vara en kontaktpunkt och påverkansaktör
Vi samverkar ”uppåt och utåt” med syfte att identifiera situationer och skapa förutsättningar för att all den kompetens och erfarenhet som finns inom frivilligorganisationerna ska komma till användning.

Vara en gemensam kommunikationskanal
Synliggöra vår verksamhet och det engagemang som driver oss. Visa på bredden av det vi tillsammans representerar och erbjuder. Sätta in de enskilda organisationerna i ett större sammanhang. 

Samverka kring rekrytering, utbildningar, övningar och events
Koordinera informationen kring det som händer i nätverket och sprida den vidare på ett effektivt sätt samt verka för ”den öppna dörrens princip” som gör det möjligt för medlemmarna att delta på varandras arrangemang.

Öka dialogen och samverkan mellan både organisationer och medlemmar med syfte att hitta nya synergieffekter och samverkansmöjligheter.

Bidra till att höja den gemensamma kompetensen så att vi som frivilligorganisationer ska kunna verka på ett effektivt sätt och skapa engagemang kring våra gemensamma frågor.

Utveckla våra partnerskap
Identifiera de samarbeten vi har, vilka vi saknar, vad vi vill uppnå med dessa och hur vi kan hitta effektiva och relevanta former för samverkan med övriga aktörer som är aktiva när det uppstår en krissituation i samhället.

Infograf Frivilliga Försvarsorganisationer

Vår omvärld förändras

Det yttre hotet mot vårt samhälle finns ständigt närvarande. Med jämna mellanrum uppstår kriser av olika slag där de ordinarie samhällsorganisationerna inte mäktar med att lösa situationen själva. Därför behövs de frivilliga försvarsorganisationerna.

Visste du att:

• Ca 300 000 personer är aktiva i Sveriges frivilliga försvarsorganisationer för att lösa olika uppgifter när behovet uppstår.

• De frivilliga försvarsorganisationerna är ideella och fristående i förhållande till varandra och till Försvarsmakten, MSB och övriga uppdragsgivare som de samverkar med.

• De frivilliga försvarsorganisationerna är en resurs för hela samhället när det uppstår kriser.

Spana in vad som händer i länet!

Extra ÅRSMÖTE FOS Stockholms län

6 februari @ 18:30 - 19:30

ÅRSMÖTE FOS Stockholms län

20 mars @ 18:00 - 19:00

Se alla aktiviteter i kalendariet!
Vill du synas här? Kontakta oss!
Omvärldsbevakning @ krisinformation.se
Loading...

Engagera dig i någon av Sveriges frivilliga försvarsorganisationer!

Klicka på den organisation du vill veta mer om i listan nedan. I slutet av alla presentationer finns det länkar till organisationernas egna webbplatser. Även logotyperna i boxarna är klickbara. Gröna boxar betyder att organisationen har avtal med den militära sidan och organisationer med en vit box arbetar med det civila samhället. Många av de gröna organisationerna har även avtal med civila uppdragsgivare.  Under fliken organisationer hittar du mer information och fler organisationer.

Civilförsvarsförbundet, CFF

Frivilliga Automobilkåren, FAK

Frivilliga Flygkåren, FFK

Frivilliga Motorcykelkåren, FMCK

Frivilliga Radioorganisationen, FRO

Försvarets personaltjänstförbund, FPF

Försvarsutbildarna

Insatsingenjörernas Riksförbund, IIR

Sjövärnskåren, SVK

Sveriges Bilkårers Riksförbund, Bilkåren

Svenska Blå Stjärnan, SBS

Svenska Brukshundsklubben, SBK

Svenska Fallskärmsförbundet

Svenska Lottakåren, SLK

Svenska Skyttesportförbundet, SvSF

Vet du inte vilken organisation som passar dig? Gå in på frivilligutbildning.se och se alla utbildningar som erbjuds! Varför inte utveckla dig själv och pröva på något nytt?!

Hitta en spännande utbildning!
Frivilliga Automobilklubben

Automobilkåren

Automobilkåren

Frivilliga Automobilklubben
Bilkåren

Bilkåren

Bilkåren

Bilkåren

Blå Stjärnan

Blå Stjärnan

Blå Stjärnan

Blå Stjärnan

Brukshundklubben

Brukshundsklubben

Brukshundsklubben

Brukshundklubben

Civilförsvarsförbundet

Civilförsvarsförbundet

Civilförsvarsförbundet

Civilförsvarsförbundet

Svenska Fallskärmsförbundet

Fallskärmsförbundet

Fallskärmsförbundet

Svenska Fallskärmsförbundet

FMCK

FMCK

Frivilliga Motorcykelkåren

Frivilliga Flygkåren

Frivilliga Flygkåren

Frivilliga Flygkåren

Frivilliga Flygkåren

FPTJ

FPF

FPF

FPTJ

Frivilliga Radioorganisationen

FRO

FRO

Frivilliga Radioorganisationen

Försvarsutbildarna

Försvarsutbildarna

Försvarsutbildarna

Försvarsutbildarna

Insatsingengörerna

Insatsingenjörerna

Insatsingenjörerna

Insatsingengörerna

Svenska Lottakåren

Lottakåren

Svenska Lottakåren

Svenska Lottakåren

Sjövärnskåren

Sjövärnskåren

Sjövärnskåren

Sjövärnskåren

Svenska skyttesportförbundet

Skyttesportförbundet

Skyttesportförbundet

Svenska skyttesportförbundet

Följ vår blogg! 

Återrapportering från rekryteringsrådet

By | december 19th, 2017|Categories: Nytt från verksamheten, Verksamhet|Tags: |

Hej! Här kommer en återrapportering från Rekryteringsrådet, Livgardesgruppen, kring årets verksamhet. Det har skett en hel del rekryteringsaktiviteter där många Frivilliga Försvarsorganisationer varit inblandade. Faktum är att den specialistkompetens som finns i våra organisationer utgör [...]

Försvarsmaktsövning Aurora 17

By | december 19th, 2017|Categories: Reportage från övningar|Tags: |

Vem har kunnat undgå att Försvarsmakten genomförde en stor övning under hösten? FMÖ Aurora 17 var den första försvarsmaktsövningen och den största nationella övningen på mer än 20 år. Riksdagen har tydligt aviserat att försvaret [...]

Vill du synas i bloggen? Kontakta oss!